Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Giấy mời Kiểm tra dự án Khu đô thị Phú Lộc I+II, thành phố Lạng Sơn (262/GM-UBND ngày 01/9/2017).

GIẤY MỜI

Kiểm tra dự án Khu đô thị Phú Lộc I+II, thành phố Lạng Sơn

 

 

Thực hiện Chương trình công tác tháng 9/2017, UBND tỉnh tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện dự án Khu đô thị Phú Lộc I+II, thành phố Lạng Sơn, với nội dung sau:

1. Thành phần:

- Đồng chí Lý Vinh Quang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải;

- Lãnh đạo UBND thành phố Lạng Sơn;

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, chuyên viên Phòng KTN;

- Lãnh đạo Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Hoàng Dương.

2. Thời gian, địa điểm và phương pháp làm việc:

Bắt đầu từ 8h00’ ngày 06/9/2017 (thứ Tư), các thành phần liên quan tập trung tại trụ sở Ban Quản lý dự án của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Hoàng Dương (tại khu đô thị Phú Lộc I+II). Sau khi kiểm tra hiện trường, Đoàn họp kết luận tại trụ sở Ban Quản lý dự án.

3. Phân công nhiệm vụ:

- Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Hoàng Dương chuẩn bị báo cáo bằng văn bản về tình hình thực hiện dự án, các khó khăn, vướng mắc và đề xuất; chuẩn bị phòng họp.

- UBND thành phố Lạng Sơn báo cáo về công tác giải phóng mặt bằng.

- Các sở, ngành có liên quan chuẩn bị nội dung làm việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

(Các đơn vị chủ động sao in tài liệu đảm bảo phục vụ làm việc)

Trân trọng kính mời các thành phần tham dự./. 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn