Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Giấy mời Dự Hội nghị Tổng kết thực hiện Luật Dân quân tự vệ năm 2009 (260/GM-UBND ngày 31/8/2017).

GIẤY MỜI

Dự Hội nghị Tổng kết thực hiện Luật Dân quân tự vệ năm 2009

Căn cứ Quyết định số 1133/QĐ-BQP ngày 11/4/2017 của Bộ Quốc phòng ban hành Kế hoạch tổng kết thực hiện Luật Dân quân tự vệ năm 2009;

Thực hiện Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 27/4/2017 của UBND tỉnh về việc tổng kết thực hiện Luật Dân quân tự vệ năm 2009, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị với nội dung cụ thể như sau:

1. Thành phần:

- Bộ Tư lệnh Quân khu 1 (có giấy mời riêng);

- Thường trực Tỉnh ủy (có giấy mời riêng);

- Thường trực HĐND tỉnh (có giấy mời riêng);

- Lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh (có giấy mời riêng);

- Lãnh đạo UBND tỉnh;

- Lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh;

- Lãnh đạo: Văn phòng Tỉnh ủy; các Ban đảng Tỉnh ủy; Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội; Văn phòng HĐND tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành;

- Đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; 

- Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thành phố. 

2. Nội dung: Tổng kết thực hiện Luật Dân quân tự vệ năm 2009 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

3. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 08h00, ngày 08/9/2017;

- Địa điểm: Tại Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (Số 02 đường Nguyễn Thái Học, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn).

4. Phân công chuẩn bị:

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội nghị, đón tiếp các đại biểu, in ấn, phát tài liệu cho các đại biểu dự Hội nghị.

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh thực hiện công tác tổ chức Hội nghị.

- Lãnh đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đại biểu tham dự Hội nghị chuẩn bị ý kiến phát biểu tại Hội nghị.

UBND tỉnh trân trọng kính mời các đại biểu đến dự đúng thời gian, địa điểm trên./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn