Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Trần Thanh Nam

Thứ Sáu, 01/09/2017 - 07:46
Ngày văn bản: 
23/08/2017
Số văn bản: 
7030/TB-BNN-VP
Cơ quan ban hành: 
Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số sao lục: 
767/SY-VP
Nơi nhận: 
UBND huyện Hữu Lũng Lạng Sơn; UBND huyện Chi Lăng Lạng Sơn; Thường trực Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn
Tệp đính kèm: 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn