Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Giấy mời dự kiểm tra tình hình vận hành Toà nhà cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (241/GM-UBND ngày 17/8/2017).

GIẤY MỜI

Dự kiểm tra tình hình vận hành Toà nhà cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị

 

 

Thực hiện Chương trình công tác tháng 8/2017, UBND tỉnh tổ chức kiểm tra tình hình vận hành Toà nhà cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. Cụ thể như sau:

1. Thành phần

- Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Lãnh đạo các Sở, Ban, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Cục Hải quan, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình dân dụng tỉnh.

- Lãnh đạo UBND huyện Cao Lộc.    

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Phòng Kinh tế tổng hợp.

- Lãnh đạo Trung tâm Quản lý cửa khẩu Hữu Nghị.

- Các lực lượng chức năng tại cửa khẩu Hữu Nghị (giao Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn mời).

2. Nội dung: Kiểm tra tình hình vận hành Toà nhà cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị.

3. Thời gian, địa điểm: Từ 9h00, ngày 19/8/2017 (Thứ Bẩy) tại Trung tâm Quản lý cửa khẩu Hữu Nghị.

4. Phân công thực hiện

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn chuẩn bị báo cáo tình hình vận hành Toà nhà cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, chỉ đạo Trung tâm Quản lý cửa khẩu Hữu Nghị bố trí phòng họp.

Các sở, ngành dự họp chuẩn bị báo cáo theo chức năng, nhiệm vụ.

Kính mời các đồng chí tham gia đúng thời gian và địa điểm trên./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn