Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Lịch công tác tuần của đồng chí Chủ tịch và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Từ thứ Hai ngày 14/8/2017 đến Chủ nhật ngày 20/8/2017)

Thứ Năm, 17/08/2017 - 13:56

TT

 

HỌ VÀ TÊN

 

THỨ HAI

Ngày 14/8/2017

 

THỨ BA

Ngày 15/8/2017

 

THỨ TƯ

Ngày 16/8/2017

 

THỨ NĂM

Ngày 17/8/2017

THỨ SÁU

Ngày 18/8/2017

 

THỨ BẢY

Ngày 19/8/2017

CHỦ NHẬT

Ngày 20/8/2017

1

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng,

Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: 8h Giao Ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

 

Công tác tại Hà Nội (cả ngày)

 

Sáng: 8h Họp về dự án khách sạn, sân golf Hoàng Đồng

Sáng: Kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới tại huyện Bình Gia

Sáng: 8h45 Dự lễ ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo

 

 

Chiều: 14h Họp Chủ tịch, các phó Chủ tịch UBND tỉnh

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

 

2

Đồng chí Lý Vinh Quang

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: 8h Giao Ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

 

Tiếp công dân định kỳ tháng 8 (cả ngày)

Sáng: Kiểm tra dự án Bệnh viện đa khoa 700 giường

Sáng: Kiểm tra dự án khu đô thị phú lộc I, II

Sáng: Dự và chỉ đạo các hoạt động diễn tập PCLB & TKCN năm 2017 tại huyện Tràng Định

 

 

Chiều: 14h Họp Chủ tịch, các phó Chủ tịch UBND tỉnh

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

 

3

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng,

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: 8h Giao Ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: 8h Kiểm tra tình hình xây dựng nông thôn mới xã Nhất Tiến, huyện Bắc Sơn

Làm việc với Bộ tài chính về xây dựng dự toán NSNN tại Hà Nội (cả ngày)

 

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

 

Làm việc với Đoàn công tác của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

 

 

Chiều: 14h Họp xem xét báo cáo xây dựng dự toán NSNN năm 2018

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

 

4

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: 8h Giao Ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Tham gia Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy Sở Công Thương (cả ngày)

 

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

Sáng: 8h45 Dự lễ ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo

 

 

Chiều: 14h Họp Chủ tịch, các phó Chủ tịch UBND tỉnh

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

 

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn