Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Giấy mời Kiểm tra tình hình xây dựng nông thôn mới tại xã Tân Văn, huyện Bình Gia (239/GM-UBND ngày 14/8/2017).

GIẤY MỜI

Kiểm tra tình hình xây dựng nông thôn mới

tại xã Tân Văn, huyện Bình Gia

 

 

Thực hiện Chương trình công tác tháng 8/2017, UBND tỉnh tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại xã Tân Văn, huyện Bình Gia cụ thể như sau:

1. Thành phần:

- Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Xây dựng, Lao động – Thương binh và Xã hội, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ; Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh và Công ty Điện lực Lạng Sơn;

- Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Bình Gia; lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các thành phần có liên quan của xã Tân Văn.

2. Thời gian, địa điểm: Bắt đầu từ 8 giờ 00 phút, ngày 17/8/2017 (thứ Năm).

3. Nội dung: Kiểm tra thực tế tình hình xây dựng nông thôn mới tại xã Tân Văn, huyện Bình Gia.

4. Tổ chức thực hiện:

- UBND huyện Bình Gia chuẩn bị báo cáo chung về tình hình xây dựng nông thôn mới, mời các thành phần có liên quan của huyện dự làm việc; chỉ đạo xã Tân Văn báo cáo khái quát về tình hình, kế hoạch thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã năm 2017, bố trí địa điểm làm việc và các điều kiện cần thiết khác để phục vụ công tác kiểm tra;

- Các thành phần tham dự chuẩn bị nội dung làm việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

5. Bố trí phương tiện và thời gian xuất phát;

- Lãnh đạo UBND tỉnh đi xe riêng (Văn phòng UBND tỉnh đi cùng xe);

- Các cơ quan được giao bố trí 01 xe 07 chỗ ngồi để phục vụ công tác, cụ thể:

+ Sở Giao thông vận tải, Sở Công Thương, Sở Giáo dục và Đào tạo đi chung xe do Sở Giao thông vận tải bố trí;

+ Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Xây dựng đi chung xe do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bố trí;

+ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường đi chung xe do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội bố trí;

+ Sở Nội vụ, phóng viên Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh đi chung xe do Sở Nội vụ bố trí;

+ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh đi chung xe do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bố trí;

+ Công ty Điện lực Lạng Sơn chủ động phương tiện tham dự làm việc.

(Các thành phần sở, ngành tỉnh chủ động liên hệ xe, tự thống nhất thời gian, địa điểm xuất phát bảo đảm lịch trình làm việc).

Trân trọng kính mời các thành phần tham dự./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn