Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Giấy mời Kiểm tra tình hình xây dựng nông thôn mới tại xã Nhất Tiến, huyện Bắc Sơn (236/GM-UBND ngày 11/8/2017).

GIẤY MỜI

Kiểm tra tình hình xây dựng nông thôn mới

tại xã Nhất Tiến, huyện Bắc Sơn

 

 

Thực hiện Chương trình công tác tháng 8/2017, UBND tỉnh tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại xã Nhất Tiến, huyện Bắc Sơn cụ thể như sau:

1. Thành phần:

- Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Lao động – Thương binh và Xã hội, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ; Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh;

- Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Bắc Sơn và lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các thành phần có liên quan của xã Nhất Tiến.

2. Thời gian, địa điểm: Bắt đầu từ 8 giờ 30 phút, ngày 15/8/2017 (thứ Ba).

3. Nội dung: Kiểm tra thực tế tình hình xây dựng nông thôn mới tại xã Nhất Tiến, huyện Bắc Sơn.

4. Tổ chức thực hiện:

- UBND huyện Bắc Sơn chuẩn bị báo cáo chung, mời các thành phần có liên quan của huyện dự làm việc; chỉ đạo xã Nhất Tiến chuẩn bị báo cáo khái quát về tình hình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, bố trí địa điểm và các điều kiện cần thiết khác để tiến hành kiểm tra.

- Các thành phần tham dự chuẩn bị nội dung làm việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

5. Bố trí phương tiện và thời gian xuất phát;

- Lãnh đạo UBND tỉnh đi xe riêng (Văn phòng UBND tỉnh đi cùng xe);

- Các cơ quan được giao bố trí 01 xe 07 chỗ ngồi để phục vụ công tác, cụ thể:

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng đi chung xe do Sở Kế hoạch và Đầu tư bố trí;

+ Sở Giao thông vận tải, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đi chung xe do Sở Giao thông vận tải bố trí;

+ Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Y tế đi chung xe do Sở Thông tin và Truyền thông bố trí;

+ Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nội vụ, phóng viên Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh đi chung xe do Sở Tài nguyên và Môi trường bố trí;

+ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh, phóng viên Báo Lạng Sơn đi chung xe do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bố trí.

(Các thành phần sở, ngành tỉnh chủ động liên hệ xe tự thống nhất thời gian, địa điểm xuất phát bảo đảm lịch trình làm việc).

Trân trọng kính mời các thành phần tham dự./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn