Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc kế hoạch đấu thầu thực hiện gói thầu xây lắp dự án Cải tạo nâng cấp Trạm KSLH Dốc Quýt (2645/VP-KTN, ngày 12/8/2017).

                           Kính gửi:

                                           - Sở Kế hoạch và Đầu tư;

                                           - Sở Công Thương.

 

 

         Xem xét đề nghị của Sở Công Thương tại Công văn số 955/SCT-QLDA   ngày 09/8/2017 về việc sửa chữa Trạm KSLH Dốc Quýt, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến:

 

  1. Đồng ý về chủ trương, cho phép áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với gói thầu thi công xây lắp công trình: Cải tạo nâng cấp Trạm Kiểm soát liên hợp Dốc Quýt, huyện Cao Lộc như đề nghị của Sở Công Thương để sớm đưa công trình vào sử dụng, kịp thời đáp ứng nhiệm vụ kiểm tra kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại khu vực biên giới và chống xuống cấp, bảo trì công trình theo quy định.

2. Sở Công Thương có trách nhiệm lập hồ sơ, báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu để tổ chức lựa chọn các nhà thầu đáp ứng yêu cầu, mục tiêu của dự án.

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn