Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc xử lý vụ việc bắt giữ đối tượng vận chuyển ngoại tệ trái phép qua biên giới (2639/VP-KTTH, ngày 11/8/2017).

Kính gửi:

 

- Công an tỉnh;

- Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh.

 

Xem xét Báo cáo số 104/BC-KSLH ngày 09/8/2017 của Trạm kiểm soát liên hợp Dốc Quýt về vụ việc bắt giữ đối tượng vận chuyển ngoại tệ trái phép qua biên giới, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh có ý kiến như sau:   

 

1. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan khẩn trương xác minh làm rõ hành vi, đối tượng vi phạm và các tình tiết liên quan đến vụ việc để xử lý theo đúng quy định của pháp luật; báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

2. Giao Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh nghiên cứu, đề xuất hỗ trợ kinh phí, khen thưởng đột xuất cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, bắt giữ vụ việc nêu trên. Báo cáo UBND tỉnh trước ngày 14/8/2017.

(Báo cáo số 104/BC-KSLH được gửi kèm theo qua eOffice và photo gửi Cục Hải quan, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh).

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để các cơ quan liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn