Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc xem xét đề nghị của Ban Quản lý ĐTXD công trình hạ tầng kỹ thuật (2636/VP-KTN, ngày 11/8/2017).

Kính gửi: Sở Xây dựng.

 

Xem xét Công văn số 458/CV-BHTKT ngày 02/8/2017 của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật về việc bố trí khu tái định cư cho 04 hộ dân thôn Pác Lạn, xã Đào Viên bị ảnh hưởng bởi dự án Đấu nối đường Bản Nằm - Bình Độ - Đào Viên với đường TTBG, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, UBND huyện Tràng Định, các cơ quan liên quan xem xét đề nghị của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật tại Công văn trên, đề xuất, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/8/2017.

Công văn số 458/CV-BHTKT được gửi kèm theo qua eOffice.   

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan thực hiện./.  

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn