Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc giao lưu văn nghệ hoà nhâp cộng đồng Chủ đề `Thắp sáng ước mơ`(2635/VP-KGVX, ngày 11/8/2017).

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 

 

          Sau khi xem xét Công văn số 215/TT-VNTT ngày 25/7/2017 của Trung tâm Dạy nghề nhân đạo tạo việc làm cho trẻ em tàn tật Việt Nam (thuộc Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam) về việc giao lưu văn nghệ hòa nhập cộng đồng Chủ đề “Thắp sáng ước mơ”, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

          Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, trả lời Trung tâm Dạy nghề nhân đạo tạo việc làm cho trẻ em tàn tật Việt Nam theo quy định.

          (Công văn số 215/TT-VNTT được sao gửi kèm theo qua eOffice).

 

          Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan liên quan thực hiện./.

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn