Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Giấy mời Họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Lễ khai thông chính thức tuyến đường chuyên dụng vận tải hàng hóa tại cửa khẩu Hữu Nghị (232/GM-UBND ngày 09/8/2017).

GIẤY MỜI

Họp nghe báo cáo chuẩn bị tổ chức Lễ khai thông chính thức tuyến đường chuyên dụng vận tải hàng hóa tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị

 

Thực hiện Chương trình công tác, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh triệu tập cuộc họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Lễ khai thông chính thức tuyến đường chuyên dụng vận tải hàng hóa tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (khu vực mốc 1119 – 1120), cụ thể như sau:

1. Thành phần:

- Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Lãnh đạo các Sở, ngành: Ngoại vụ, Giao thông vận tải, Công Thương, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Cục Hải quan, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn, Văn phòng UBND tỉnh;

- Lãnh đạo UBND huyện Cao Lộc.

2. Thời gian, địa điểm: 01 buổi, bắt đầu từ 08h00, ngày 11/8/2017 (thứ Sáu) tại Phòng họp A3, tầng 3, Trụ sở UBND tỉnh.

3. Nội dung: Công tác chuẩn bị tổ chức Lễ khai thông chính thức tuyến đường chuyên dụng vận tải hàng hóa tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị.

4. Phân công nhiệm vụ:

- Sở Ngoại vụ chủ trì chuẩn bị báo cáo theo nội dung cuộc họp; chuẩn bị tài liệu phát tại cuộc họp; Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn chuẩn bị báo cáo công tác thi công đấu nối giao thông đường bộ tại khu vực này.

- Các thành phần tham dự chuẩn bị báo cáo theo chức năng, nhiệm vụ.

Trân trọng kính mời các thành phần tham dự./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn