Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Giấy mời Họp xem xét một số nội dung Dự án Khu vui chơi giải trí và du lịch sinh thái Núi Tuyết Mẫu Sơn 1 (230/GM-UBND ngày 08/8/2017).

GIẤY MỜI

Họp xem xét một số nội dung Dự án Khu vui chơi giải trí

và du lịch sinh thái Núi Tuyết Mẫu Sơn

 

 

Thực hiện Chương trình công tác tháng 8 năm 2017, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp với nội dung cụ thể như sau:

1. Thành phần:

- Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh;

- Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo dự án;

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường;

- Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh;

- Nhà đầu tư: Công ty Cổ phần Bất động sản CT; Ông Nguyễn Việt Phương; Bà Trần Thị Hương; Ông Nguyễn Phi Hùng.

2. Nội dung: Xem xét một số nội dung liên quan đến Dự án Khu vui chơi giải trí và du lịch sinh thái Núi Tuyết Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

3. Thời gian, địa điểm: Từ 14h00 ngày 10/8/2017 (thứ Năm), tại Phòng họp trực tuyến tầng 3, Trụ sở UBND tỉnh Lạng Sơn.

Trân trọng kính mời các thành phần đến dự họp đúng thời gian, địa điểm trên./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn