Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Giấy mời Dự họp Hội đồng xét chuyển ngạch thanh tra tỉnh Lạng Sơn (229/GM-UBND ngày 07/8/2017).

GIẤY MỜI

Họp Hội đồng xét chuyển

ngạch thanh tra tỉnh Lạng Sơn

 

 

Thực hiện Chương trình công tác, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng xét chuyển ngạch thanh tra tỉnh Lạng Sơn triệu tập các thành viên Hội đồng để họp triển khai một số nội dung công tác, cụ thể  như sau:

1. Thành phần:

- Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng xét chuyển ngạch thanh tra tỉnh Lạng Sơn - Chủ trì;

- Các Phó Chủ tịch và các thành viên Hội đồng xét chuyển ngạch thanh tra tỉnh Lạng Sơn theo Quyết định số 2032/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn;

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Phòng Nội chính Văn phòng UBND tỉnh.

2. Nội dung:

- Xem xét điều kiện, tiêu chuẩn của công chức có hồ sơ đề nghị chuyển ngạch thanh tra theo quy định.

- Tổng hợp kết quả, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định chuyển ngạch thanh tra đối với công chức.

3. Thời gian, địa điểm: Bắt đầu từ 14h00’, ngày 09/8/2017, tại Phòng họp A3, trụ sở UBND tỉnh.

4. Tổ chức thực hiện: Giao Sở Nội vụ chuẩn bị tài liệu, báo cáo theo nội dung cuộc họp (Tài liệu in đủ cho các thành viên dự họp).

Trân trọng kính mời các đồng chí đến dự họp đầy đủ, đúng thời gian trên./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn