Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Giấy mời Dự kiểm tra tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa và công tác quản lý nhà nước tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng (227/GM-UBND ngày 04/8/2017).

GIẤY MỜI

Dự kiểm tra tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa, thực hiện một số nhiệm vụ tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng

 

Thực hiện chương trình công tác tháng 8/2017, UBND tỉnh tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện một số nhiệm vụ tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng. Cụ thể như sau:

1. Thành phần:

- Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Ngoại vụ, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Cục Thuế, Kho bạc nhà nước, Cục Hải quan, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng; Lãnh đạo UBND huyện Văn Lãng;

- Các nhà thầu tham gia các công trình, dự án (giao Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn chủ động mời).

2. Nội dung: Kiểm tra tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa, việc thi công công trình cổng cửa khẩu Tân Thanh, thực hiện dự án đường phục vụ xuất nhập khẩu, đấu nối từ cửa khẩu Tân Thanh (Việt Nam) với khu kiểm soát Khả Phong (Trung Quốc); kiểm tra thực địa khu đất dự kiến giao cho Công ty TNHH Xuân Cương và Công ty TNHH Minh Hương thực hiện dự án đầu tư.

3. Thời gian, địa điểm: Thứ Ba, ngày 08/8/2017 tại Chi cục Hải quan Tân Thanh (Từ 8h00 tập trung tại khu vực ngã ba Pác Luống đi cửa khẩu Tân Thanh).

4. Phân công chuẩn bị:

Cục Hải quan chuẩn bị báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa, chỉ đạo Chi Cục Hải quan Tân thanh bố trí phòng họp; chủ đầu tư và nhà thầu triển khai các công trình, dự án kiểm tra chuẩn bị hồ sơ, báo cáo liên quan;

Các sở, ngành dự họp chuẩn bị báo cáo theo chức năng, nhiệm vụ.

Kính mời các đồng chí tham gia đúng thời gian và địa điểm trên./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn