Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Lịch công tác tuần của đồng chí Chủ tịch và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Từ thứ Hai ngày 31/7/2017 đến Chủ nhật ngày 06/8/2017)

Thứ Hai, 31/07/2017 - 09:04

Ngày tháng năm

 

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng

Chủ tịch UBND tỉnh

 

Đồng chí Lý Vinh Quang

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

thứ Ba

01/8/2017

Sáng: Dự kiến họp Chủ tịch, các phó Chủ tịch UBND tỉnh

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến họp Chủ tịch, các phó Chủ tịch UBND tỉnh

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến họp Chủ tịch, các phó Chủ tịch UBND tỉnh

Chiều: 14h Dự Hội nghị giao ban thực hiện Nghị định 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ 6 tháng đầu năm 2017

Sáng: Dự kiến họp Chủ tịch, các phó Chủ tịch UBND tỉnh

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

thứ Tư

02/8/2017

Sáng: Tham gia đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy làm việc với BTV Thành ủy Hà Nội, tại thành phố Hà Nội

Chiều: Công tác tại Hà Nội

Sáng: Họp Ban Chỉ đạo tổ chức Ngày hội Na Chi Lăng

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: 7h30 dự Hội nghị Tổng kết công tác sản xuất và tiêu thụ vải thiều năm 2017

Chiều: Công tác tại tỉnh Bắc Giang

Sáng: Tham gia đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy làm việc với BTV Thành ủy Hà Nội, tại thành phố Hà Nội

Chiều: Công tác tại Hà Nội

 

thứ Năm

03/8/2017

 

Sáng: Kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới tại huyện Tràng Định

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Họp xem xét báo cáo tổng kết Chương trình 135

 

Chiều: Dự kiến họp Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại tỉnh

Sáng: Kiểm tra và làm việc với Nhà máy xi măng Đồng Bành

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

thứ Sáu

04/8/2017

Sáng: Dự giao ban Thường trực Tỉnh ủy

Chiều: Dự công bố kết quả giải quyết các kiến nghị của Doanh nghiệp

Sáng: Kiểm tra dự án Khu đô thị Phú Lộc I, II

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Làm việc với Công ty Điện lực Lạng Sơn

Chiều: Dự công bố kết quả giải quyết các kiến nghị của Doanh nghiệp

Sáng: Họp Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với Đảng ủy Sở Công Thương

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

05, 06/8/2017

(thứ Bảy, CN)

 

 

 

 

 

thứ Hai

07/8/2017

Sáng: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Chiều: 14h Dự hội nghị thông báo Quyết định giám sát; Kế hoạch, lịch làm việc của Đoàn giám sát BTV Tỉnh ủy  đối với Đảng ủy Sở Công Thương

thứ Ba

08/8/2017

Sáng: Dự kiến Họp Ban Chỉ đạo đề án tinh giản biên chế, sắp xếp các cơ quan, đơn vị

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến Họp Ban Chỉ đạo đề án tinh giản biên chế, sắp xếp các cơ quan, đơn vị.

Chiều: Dự kiến Kiểm tra dự án Bệnh viên đa khoa 700 giường.

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

thứ Tư

09/8/2017

 

Sáng: Kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới tại huyện Bình Gia

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

thứ Năm

10/8/2017

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến họp Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng đường Cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

thứ Sáu

11/8/2017

 

Sáng: Dự giao ban Thường trực Tỉnh ủy

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Tối: 20h: Dự Lễ khai mạc Ngày hội Na Chi Lăng năm 2017

Tham dự  các hoạt động liên quan đến Ngày hội Na Chi Lăng (cả ngày)

 

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

12, 13/8/2017

(thứ Bảy, CN)

 

 

 

 

thứ Hai

14/8/2017

Sáng: Họp giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Họp giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

Sáng: Họp giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Họp giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

thứ Ba

15/8/2017

Tiếp công dân định kỳ tháng 8

Sáng: Hội nghị tổng kết chương trình 135

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

thứ Tư

16/8/2017

Sáng: Dự kiến họp Chủ tịch, các phó Chủ tịch UBND tỉnh

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến họp Chủ tịch, các phó Chủ tịch UBND tỉnh

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến họp Chủ tịch, các phó Chủ tịch UBND tỉnh

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Tham gia Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy Sở Công Thương (cả ngày)

 

thứ Năm

17/8/2017

Sáng: Dự kiến kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới tại huyện Đình Lập

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Họp xem xét dự thảo Quy định trình tư, thủ tục thực hiện dự án PPP (lần 3)

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

thứ Sáu

18/8/2017

Sáng: Dự Giao Ban Thường trực Tỉnh ủy

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Tham gia diễn tập PCLB&TKCN năm 2017 tại huyện Tràng Định

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

19, 20/8/2017

(thứ Bảy, CN)

 

 

 

 

 

thứ Hai

21/8/2017

Sáng: Họp giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

Sáng: Họp giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Họp giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Họp giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Chiều: 15h Dự Họp Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 

thứ Ba

22/8/2017

Sáng: Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kỳ thứ 22

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng:

- Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kỳ thứ 22

- Dự Hội nghị thông qua Báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát đối với Đảng ủy Sở Công Thương

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

thứ Tư

23/8/2017

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Kiểm tra tình hình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Văn Quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

thứ Năm

24/8/2017

Sáng: Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 8

Chiều: Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 8

Sáng: Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 8

Chiều: Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 8

Sáng: Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 8

Chiều: Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 8

Sáng: Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 8

Chiều: Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 8

thứ Sáu

25/8/2017

Sáng: Dự Giao Ban Thường trực Tỉnh ủy

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

26, 27/8/2017

(thứ Bảy, CN)

 

 

 

 

thứ Hai

28/8/2017

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

thứ Ba

29/8/2017

Sáng: Dự kiến Kiểm tra công tác tại các cửa khẩu

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến Họp Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (rút kinh nghiệm)

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

thứ Tư

30/8/2017

Sáng: Dự kiến họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

thứ Năm

31/8/2017

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn