Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo 896 tỉnh

Thứ Hai, 17/07/2017 - 07:41
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban Chỉ đạo

UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu có liên quan đến quản lý dân cư (Ban Chỉ đạo 896 tỉnh) tại Quyết định số 1290/QĐ-UBND, ngày 13/7/2017.

 

Ban Chỉ đạo có 17 thành viên do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban. Công an tỉnh là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo 896 tỉnh.

 

Ban Chỉ đạo 896 tỉnh có nhiệm vụ ban hành Kế hoạch triển khai Đề án 896 của tỉnh nhằm thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ và đạt hiệu quả các nhiệm vụ phân công tại Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 896 năm 2017 và Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 13/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 13/7/2017./.

 

Bích Diệp

Xem tin theo ngày

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn