Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Giấy mời Kiểm tra kết quả thí điểm áp dụng công nghệ mới trong thi công một số tuyến đường trên địa bàn tỉnh (197/GM-UBND ngày 14/7/2017 ).

GIẤY MỜI

Kiểm tra kết quả thí điểm áp dụng công nghệ mới trong

thi công một số tuyến đường trên địa bàn tỉnh

 

 

 

Thực hiện chương trình công tác tháng 7/2017, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức kiểm tra thực tế kết quả thí điểm áp dụng công nghệ mới trong thi công một số tuyến đường trên địa bàn tỉnh với nội dung cụ thể sau:

1. Thành phần:

- Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Lãnh đạo các sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng UBND tỉnh.

- Lãnh đạo UBND huyện: Hữu Lũng, Lộc Bình.

- Đại diện các nhà thầu có liên quan (giao Sở Giao thông vận tải mời).

2. Thời gian, lịch trình và nội dung làm việc:

- 14 giờ ngày 18/7/2017 (Thứ Ba), các thành phần dự kiểm tra tập trung đầu tuyến ĐT.242 (đoạn sử dụng công nghệ cào bóc tái chế).

- 9 giờ ngày 19/7/2017 (Thứ Tư), tập trung tại điểm đầu tuyến đường ĐT.237 (Khuổi Khỉn - Bản Chắt), họp kết luận tại trụ sở UBND huyện Lộc Bình.

3. Công tác chuẩn bị:

- Sở Giao thông vận tải chuẩn bị báo cáo về kết quả thí điểm công nghệ cào bóc, gia cố và tái sinh nguội mặt đường trên tuyến ĐT.242 (Phố Vị - Đèo Cà), huyện Hữu Lũng và công nghệ gia cố nền đường bằng chất liên kết thủy hóa vô cơ (HRB) trên tuyến ĐT.237 (Khuổi Khỉn - Bản Chắt), huyện Lộc Bình; sao in đủ tài liệu phục vụ làm việc.

- UBND các huyện: Hữu Lũng, Lộc Bình tham dự kiểm tra cả 02 tuyến đường; chuẩn bị phòng họp phục vụ làm việc.

4. Bố trí phương tiện:

- Lãnh đạo UBND tỉnh đi xe riêng (Văn phòng UBND tỉnh đi cùng).

- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ đi chung xe do Sở Kế hoạch và Đầu tư bố trí.

- Các sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, phóng viên Báo Lạng Sơn đi chung xe do Sở Tài nguyên và Môi trường bố trí.

- Sở Giao thông vận tải, phóng viên Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh đi chung xe do Sở Giao thông vận tải bố trí.

- Các thành phần khác chủ động phương tiện.

Trân trọng kính mời các thành phần tham dự./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn