Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc giao xem xét, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XVI (659/UBND-TH ngày 14/7/2017).

             Kính gửi:

 

 

- Các sở, ban, ngành trực thuộc;

 

- Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh;

 

- Bảo hiểm xã hội tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Công ty Điện lực Lạng Sơn, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn;

 

- UBND các huyện: Lộc Bình, Văn Lãng và thành phố Lạng Sơn.

 

Thực hiện Công văn số 303/HĐND-VP ngày 04/7/2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chuyển các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ năm HĐND tỉn, để xem xét, giải quyết kiến nghị cử tri theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố xem xét, giải quyết những kiến nghị của cử tri được Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp tại Báo cáo số 302/HĐND-VP ngày 04/7/2017 như sau:

         1. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và báo cáo UBND tỉnh về những vấn đề thuộc lĩnh vực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, thu hút các dự án đầu tư; việc xây dựng đề án phát triển kinh tế - xã hội đối với các xã ATK, vùng ATK; nâng mức hỗ trợ quản lý, sử dụng kinh phí bảo vệ cột mốc và an ninh biên giới; hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng trụ sở xã và các vấn đề liên quan khác.

2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và báo cáo UBND tỉnh về vấn đề thu phí vệ sinh môi trường; hỗ trợ kinh phí thu gom, vận chuyển rác; công tác giám sát, kiểm tra hoạt động thu góp, xử lý rác thải; việc nâng mức hỗ trợ kinh phí hoạt động hàng năm cho các tổ chức hội, sửa chữa các công trình thủy lợi và các vấn đề liên quan khác.

3. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và báo cáo UBND tỉnh về trách nhiệm quản lý nhà nước liên quan đến lĩnh vực điện; hỗ trợ tiêu thu nhựa thông; việc quản lý, đầu tư xây dựng chợ, trung tâm thương mại và các vấn đề liên quan khác.

4. Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và báo cáo UBND tỉnh về vấn đề xây dựng, sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp các công trình cầu, đường giao thông; việc thi công công trình đầu cầu vượt phía bắc Ga Đồng Đăng; việc kiểm tra, quản lý trọng tải đối với các loại xe; việc hoàn trả mặt bằng giao thông tại dự án Hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố và các vấn đề liên quan khác.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và báo cáo UBND tỉnh về những vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai, bảo vệ môi trường; khôi phục môi trường sau khai thác khoáng sản; việc Công ty TNHH Hoàng Dương phát phiếu khảo sát ý kiến về việc cắt 675m2 đất để xây dựng trường mầm non và điểm giao dịch bưu điện, ngân hàng và các vấn đề liên quan khác.  

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và báo cáo UBND tỉnh về những vấn đề thuộc lĩnh vực nông nghiệp; việc kiểm tra, xử lý các điểm tập kết lợn; việc đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi, nước sạch; dự án ổn định dân cư, chống di cư tự do; hỗ trợ tiêu thu nhựa thông, giống cây trồng, các hộ dân bị thiệt hại do cây chè chết; việc thực hiện các phương án thoát lũ, tiêu úng; bồi thường các hộ bị ảnh hưởng bởi dự án đường lâm nghiệp kết hợp đường băng cản lửa và các vấn đề khác có liên quan.

7. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và báo cáo UBND tỉnh về vấn đề thi công, chất lượng công trình hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố Lạng Sơn và thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc; vấn đề  hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở và các vấn đề liên quan khác.

8. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và báo cáo UBND tỉnh về vấn đề đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, xây dựng trường học, phòng học chức năng; xem xét áp dụng mô hình học VNEN và các vấn đề liên quan khác.

9. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và báo cáo UBND tỉnh về vấn đề sửa chữa, trung tu, tôn tạo di tích lịch sử; việc khoanh vùng, cắm mốc giới và lập quy hoạch tổng thể các khu di tích đặc biệt cấp quốc gia và các vấn đề khác có liên quan.

10. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và báo cáo UBND tỉnh về vấn đề quản lý các dịch vụ Internet và các vấn đề khác có liên quan.

11. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và báo cáo UBND tỉnh về giải quyết chế độ chính sách đối với người có công, nạn nhân chất độc da cam; vấn đề thương binh giả, nạn nhân chất độc gia cam giả; phương thức hỗ trợ hộ nghèo; giải quyết việc làm và các vấn đề khác có liên quan.

12. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và báo cáo UBND tỉnh về vấn đề thực hiện tinh giản biên chế tại các cơ quan, đơn vị; về chế độ phụ cấp đối với tổ trưởng dân phố, cán bộ không chuyên trách cấp thôn, cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch các Hội cấp xã; việc khen thưởng cho người làm Trưởng thôn có thời gian công tác từ 15 năm trở lên và các vấn đề liên quan khác

13. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và báo cáo UBND tỉnh về vấn đề xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh (700 giường) và các vấn đề liên quan khác.

14. Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và báo cáo UBND tỉnh về công khai thông tin các vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn và các vấn đề liên quan khác.

15. Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và báo cáo UBND tỉnh về vấn đề liên quan đến Khu công nghiệp Đồng Bành và các vấn đề liên quan khác.

16. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và báo cáo UBND tỉnh về vấn đề rà phá bom mìn tại mốc 1017, 1018 khu vực Nà Diu, thôn Thâm Coỏng, xã Tân Minh, huyện Tràng Định và các vấn đề liên quan khác.

17. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và báo cáo UBND tỉnh về vấn đề cấp giấy thông hành cho nhân dân biên giới và các vấn đề liên quan khác.

18. UBND thành phố Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và báo cáo UBND tỉnh về việc đôn đốc nhà đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng các khu đô thị trên địa bàn thành phố và các vấn đề liên quan theo thẩm quyền.

19. UBND huyện Lộc Bình chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và báo cáo UBND tỉnh về vấn đề giải quyết việc làm cho con, em những gia đình bị thu hồi đất để thực hiện các dự án của Công ty Nhiệt điện Na Dương, Công ty Than Na Dương.

20. UBND huyện Văn Lãng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và báo cáo UBND tỉnh về vấn đề bồi thường bổ sung dự án đầu tư nhà máy thủy điện Thác Xăng; bồi thường các hộ bị ảnh hưởng bởi dự án đường lâm nghiệp kết hợp đường băng cản lửa trên địa bàn huyện Văn Lãng.

21. Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh xem xét, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và báo cáo UBND tỉnh về việc tăng thời hạn đối với các chương trình vay vốn và các vấn đề liên quan khác.

22. Bảo hiểm Xã hội tỉnh xem xét, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và báo cáo UBND tỉnh về vấn đề cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng tổ trưởng tổ dân phố và các vấn đề liên quan khác.

23. Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và báo cáo UBND tỉnh về vấn đề thi công xây dựng công trình hồ Nà Cà thuộc cụm công trình thủy lợi Vạn Linh, huyện Chi Lăng.

24. Công ty Điện lực Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và báo cáo UBND tỉnh về vấn đề đầu tư xây dựng công trình điện, đảm bảo an toàn điện và các vấn đề liên quan khác.

25. Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và báo cáo UBND tỉnh về vấn đề thực hiện dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Lạng Sơn.

Báo cáo số 302/HĐND-VP ngày 04/7/2017 của HĐND tỉnh được gửi kèm theo qua eOffice và trên Trang thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trực tiếp chỉ đạo việc xem xét, giải quyết, báo cáo UBND tỉnh các vấn đề thuộc thẩm quyền, lĩnh vực quản lý.

Báo cáo của các cơ quan, đơn vị phải cụ thể những nội dung đã, đang giải quyết, chưa giải quyết được; chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng phương án xử lý, đồng thời chuẩn bị giải trình trực tiếp tại kỳ họp đối với những vấn đề các Đại biểu HĐND tỉnh quan tâm.

Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri của các cơ quan, đơn vị gửi UBND tỉnh trước ngày 15/11/2017 để tổng hợp trình kỳ họp HĐND tỉnh kỳ cuối năm./.

Báo cáo bằng bản mềm (file) gửi Văn phòng UBND tỉnh qua eOffice và theo địa chỉ email: nongtruongls@gmail.com.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn