Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt (2325/VP-KTN, ngày 14/7/2017).

     Kính gửi:

 

- Các Sở: Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông;    

- Công an tỉnh Lạng Sơn;

- UBND các huyện: Hữu Lũng, Chi Lăng, Cao Lộc, Lộc Bình;

- UBND thành phố Lạng Sơn.

 

UBND tỉnh nhận được Công văn số 1291/CĐSV-VT&ATGT ngày 07/7/2017 của Cục Đường sắt Việt Nam về việc tăng cường các giải pháp pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt trong những tháng cuối năm. Sau khi xem xét, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

Giao Sở Giao thông vận tải, Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố có đường sắt đi qua, theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện các nội dung đề nghị của Cục Đường sắt Việt Nam tại Công văn trên.

(Công văn số 1291/CĐSV-VT&ATGT được gửi kèm qua eOffice và trên Trang thông tin của Văn phòng UBND tỉnh)

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn