Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Kế hoạch xây dựng mô hình điểm hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới

Thứ Sáu, 14/07/2017 - 14:24

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch xây dựng mô hình điểm hợp tác xã sản xuất nông nghiệp gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm có sự liên kết giữa doanh nghiệp với người sản xuất trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020 (Kế hoạch số 128/KH-UBND, ngày 13/7/2017).

 

 

Ảnh minh họa (baolangson.vn)

Mục tiêu cụ thể: Giai đoạn 2017 - 2018: Khảo sát, đánh giá  thực trạng các  HTX lĩnh vực nông nghiệp; củng cố kiện toàn nâng cao hiệu quả của các HTX nông nghiệp đã chuyển đổi theo Luật Hợp tác xã 2012; hỗ trợ xây dựng 02 - 03 HTX làm thí điểm trong lĩnh vực nông nghiệp về sản xuất, chế biến, bảo quản nông sản.

 

Giai đoạn 2019 - 2020: Phát triển kinh tế hợp tác mỗi năm thành lập mới từ 10-15 HTX, tăng bình quân 15-20%; tỷ lệ HTX hoạt động có hiệu quả đạt trên 55%, giảm tỷ lệ  yếu xuống 80%, phấn đấu đến năm 2020 có 80 HTX nông nghiệp; tiếp tục xây dựng thêm 03 - 05 mô hình điểm HTX kiểu mới./.

 

Bích Diệp

 

Xem tin theo ngày

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn