Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Bãi bỏ quyết định về chuyển giao các hợp đồng, giao dịch chứng thực

Thứ Sáu, 14/07/2017 - 14:23

UBND tỉnh vừa bãi bỏ Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 về việc chuyển giao các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền chứng thực của UBND thành phố Lạng Sơn, UBND huyện Cao Lộc và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Lạng Sơn, huyện Cao Lộc sang tổ chức hành nghề công chứng (Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 13/7/2017).

 

 

Ảnh minh họa

Theo đó, hoạt động công chứng, chứng thực và quản lý nhà nước về công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh thực hiện theo quy định của Luật Công chứng năm 2014, Luật Đất đai năm 2013, Luật Nhà ở năm 2014, Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

 

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 25/7/2017./.

 

Phương Linh

 

Xem tin theo ngày

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn