Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Lịch công tác tuần của đồng chí Chủ tịch và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Từ thứ Hai ngày 03/7/2017 đến Chủ nhật ngày 09/7/2017)

Thứ Tư, 12/07/2017 - 11:31

TT

 

HỌ VÀ TÊN

 

THỨ HAI

Ngày 03/7/2017

 

THỨ BA

Ngày 04/7/2017

 

THỨ TƯ

Ngày 05/7/2017

 

THỨ NĂM

Ngày 06/7/2017

THỨ SÁU

Ngày 07/7/2017

 

THỨ BẢY

Ngày 08/7/2017

CHỦ NHẬT

Ngày 09/7/2017

1

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng,

Chủ tịch UBND tỉnh

Dự họp trực tuyến phiên họp Chính phủ thường kỳ 6 tháng đầu năm 2017

Sáng: Đối thoại với các hộ tiểu thương Chợ Đồng Đăng cũ

Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Giao ban Thường trực Tỉnh ủy

 

 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

 

2

Đồng chí Lý Vinh Quang

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: Dự họp trực tuyến phiên họp Chính phủ thường kỳ 6 tháng đầu năm 2017

Sáng: Kiểm tra dự án Bệnh viện đa khoa 700 giường

Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: Làm việc với đoàn công tác của VPĐP nông thôn mới Trung ương

Sáng: Làm việc với đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc

 

 

Chiều: Làm việc tại Tòa án nhân dân tỉnh về việc khởi kiện của bà Hoàng Thị Bàn

Chiều: Họp Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng đường Cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn

Chiều: Họp Ban chỉ đạo dự án trọng điểm quý II năm 2017

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

 

3

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng,

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: Dự họp trực tuyến phiên họp Chính phủ thường kỳ 6 tháng đầu năm 2017

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: - Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

- Dự hội nghị sơ Kết ngành tài chính

Sáng: Họp sơ kết 6 tháng đầu năm Ban Chỉ đạo thu ngân sách

Sáng: Họp về dự án khu Trung chuyển hàng hóa

 

 

Chiều: Dự Hội nghị Tổng kết kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Chiều: Họp Hội đồng quản lý quỹ đầu tư và Quỹ bảo lãnh tín dụng cho DN nhỏ và vừa

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

 

4

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Dự họp trực tuyến phiên họp Chính phủ thường kỳ 6 tháng đầu năm 2017

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

 

 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn