Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Lịch công tác tuần của đồng chí Chủ tịch và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Từ thứ Hai ngày 26/6/2017 đến Chủ nhật ngày 02/7/2017)

Thứ Tư, 12/07/2017 - 11:30

TT

 

HỌ VÀ TÊN

 

THỨ HAI

Ngày 26/6/2017

 

THỨ BA

Ngày 27/6/2017

 

THỨ TƯ

Ngày 28/6/2017

 

THỨ NĂM

Ngày 29/6/2017

THỨ SÁU

Ngày 30/6/2017

 

THỨ BẢY

Ngày 01/7/2017

 

CHỦ NHẬT

Ngày 02/7/2017

 

1

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng,

Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: 8h Họp Đảng ủy Bộ đội Biên phòng thường kỳ

Sáng: 8h Dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh

 

Sáng: Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: 8h Dự Hội nghị nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Lạng Sơn và đối thoại DN 6 tháng đầu năm 2017

Sáng: Dự Giao ban Thường trực Tỉnh ủy

 

 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Họp Ban chỉ đạo khu vực phòng thủ tỉnh

2

Đồng chí Lý Vinh Quang

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: 8h Dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh

Sáng: Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: 8h Kiểm tra dự án Bệnh viện đa khoa 700 giường

 

 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Chiều: 14h Họp Quỹ bảo vệ môi trường

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

3

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng,

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: 8h Dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh

Sáng: Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

Sáng:  8h Dự Hội nghị nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Lạng Sơn và đối thoại DN 6 tháng đầu năm 2017

Sáng: 8h Họp nghe về mô hình thông quan “Một cửa, một điểm dừng” tại cặp cửa khẩu Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan

 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: 14h dự Hội nghị tổng kết kế hoạch đấu tranh chống tội phạm

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc với Đồn Biên phòng Chi Ma

4

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: Dự Hội nghị Ban Thường vụ huyện ủy Hữu Lũng

Sáng: 8h Dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh

Sáng: - Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

- Dự Diễn đàn trẻ em năm 2017

Sáng: 8h làm việc với Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

 

 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: 14h Làm việc với Đoàn khảo sát của Ban Dân vận Trung ương tại trụ sở Tỉnh ủy

Chiều: Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Chiều: 14h Họp xem xét, thảo luận nhu cầu tuyển dụng công chức tỉnh Lạng Sơn năm 2017

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn