Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Giấy mời Dự đêm Khai mạc Giọt hồng Xứ Lạng năm 2017 (194/GM-BCĐ ngày 10/7/2017).

GIẤY MỜI

Dự đêm Khai mạc “Giọt hồng Xứ Lạng” năm 2017

 

 

Thực hiện Công văn số 138/BCĐQG-VPTT ngày 13/10/2016 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện về việc chỉ đạo thực hiện Chương trình vận động hiến máu tình nguyện “Hành trình đỏ” năm 2017, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Đoàn Hành trình đỏ Quốc gia tổ chức đêm Khai mạc “Giọt hồng Xứ Lạng” năm 2017.

1. Thành phần

- Thường trực Tỉnh ủy (Có Giấy mời riêng);

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh (Có Giấy mời riêng);

- Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh (Có Giấy mời riêng);

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Lãnh đạo Uỷ ban MTTQVN tỉnh;

- Lãnh đạo các sở, ban, ngành và đoàn thể tỉnh;

- Các thành viên Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh;

- Lãnh đạo Thành uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQVN thành phố Lạng Sơn và huyện Cao Lộc.

2. Thời gian

Bắt đầu từ 19 giờ 30 phút, ngày 17/7/2017 (thứ Hai).

3. Địa điểm

Tại Hội trường Thành ủy - UBND thành phố Lạng Sơn (Số 30, đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn).

  Trân trọng kính mời đại biểu tham dự./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn