Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Thông báo về việc hoãn họp xem xét các dự án sản xuất rau an toàn gắn với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn: huyện Cao Lộc, thành phố Lạng Sơn (266/TB-UBND ngày 10/7/2017).

THÔNG BÁO

Về việc hoãn họp xem xét các dự án sản xuất rau an toàn gắn với tiêu thụ

sản phẩm trên địa bàn: huyện Cao Lộc, thành phố Lạng Sơn

 

 

UBND tỉnh đã ban hành Giấy mời số 191/GM-UBND ngày 08/7/2017 về việc họp xem xét các dự án sản xuất rau an toàn gắn với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn: huyện Cao Lộc, thành phố Lạng Sơn, tổ chức ngày 12/7/2017 (thứ Tư).

Do có chương trình công tác đột xuất, UBND tỉnh hoãn cuộc họp nêu trên; thời gian tổ chức lại sẽ có thông báo cụ thể sau.

UBND tỉnh thông báo tới các thành phần liên quan biết nội dung trên./. 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn