Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Giấy mời Dự họp thông qua dự thảo Kết luận báo cáo kiểm toán nhà nước (193/GM-UBND ngày 10/7/2017).

GIẤY MỜI

Dự họp thông qua Kết luận báo cáo kiểm toán nhà nước

 

 

 

Thực hiện chương trình công tác của Kiểm toán nhà nước khu vực X về việc thông báo kết quả kiểm toán NSĐP năm 2016 của tỉnh Lạng Sơn; UBND tỉnh  kính mời các thành phần đến dự họp, cụ thể như sau:

1. Thành phần:

- Đồng chí: Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Lãnh đạo HĐND tỉnh.

- Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước.

- Đoàn Kiểm toán Nhà nước theo Quyết định số 475/QĐ-KTNN ngày 05/4/2017 của Kiểm toán Nhà nước.

- Lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình dân dụng tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, Kho bạc nhà nước tỉnh, Cục Thuế, Cục Hải quan, UBND các huyện: Cao Lộc, Văn Lãng, thành phố Lạng Sơn; Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn, Văn phòng UBND tỉnh.

- Lãnh đạo: Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Lạng Sơn, Công ty cổ phần Bất động sản Hà Nội, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Hoàng Dương.

2. Thời gian: Từ 14 giờ 00’, ngày 12/7/2017 (Thứ Tư).

3. Địa điểm: Tại phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh.

4. Tổ chức thực hiện:

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan tổng hợp báo cáo giải trình, làm rõ các nội dung kiến nghị của Kiểm toán nhà nước; các sở, ngành và đơn vị được kiểm toán giải trình những nội dung kiến nghị của Kiểm toán nhà nước; Sở Tài chính phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chủ động liên lạc với Đoàn công tác để thống nhất chương trình, bố trí đón tiếp Đoàn.

Kính mời các đại biểu tham dự đúng thành phần và thời gian trên./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn