Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Lịch công tác tuần của đồng chí Chủ tịch và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Từ thứ Hai ngày 19/6/2017 đến Chủ nhật ngày 25/6/2017)

Thứ Ba, 20/06/2017 - 11:07

TT

 

HỌ VÀ TÊN

 

THỨ HAI

Ngày 19/6/2017

THỨ BA

Ngày 20/6/2017

THỨ TƯ

Ngày 21/6/2017

THỨ NĂM

Ngày 22/6/2017

THỨ SÁU

Ngày 23/6/2017

 

THỨ BẢY

Ngày 24/6/2017

 

CHỦ NHẬT

Ngày 25/6/2017

1

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng,

Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: Giao ban Chủ tịch các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: 9h Dự kiến làm việc với Tập đoàn TH True Milk

Sáng: Làm việc với Tòa án nhân dân tỉnh

Sáng: Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kỳ thứ 20

Sáng: Dự kiến họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

Chiều: 14h dự Họp Đảng ủy Bộ đội biên phòng

Chiều: Từ 14h Họp BCĐ Cải cách hành chính tỉnh

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kỳ thứ 20

Chiều: 14h Dự Hội nghị giao ban giữa TT HĐND tỉnh với TT HĐND cấp huyện

2

Đồng chí Lý Vinh Quang

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: Công tác tại tỉnh Lai Châu

Dự Chương trình giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 4 tại tỉnh Lai Châu

Dự Chương trình giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 4 tại tỉnh Lai Châu

Dự Chương trình giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 4 tại tỉnh Lai Châu

Sáng: Dự kiến họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

Chiều:

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

3

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng,

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: Giao ban Chủ tịch các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: 8h Làm việc với Đoàn giám sát của Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Sáng: Làm việc với Đoàn công tác Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Sáng: Họp xem xét tình hình SXKD, nghĩa vụ thuế của các DN Trung ương

Sáng: Kiểm tra, làm việc với Sở Ngoại vụ

 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Họp nghe báo cáo triển khai  thống nhất đầu mối, quy trình thu phí, giá dịch vụ cửa khẩu Tân Thanh Hữu Nghị, Cốc Nam

Chiều: Làm việc với Đoàn công tác Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

4

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: Giao ban Chủ tịch các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: - 7h Dự Lễ phát động Chiến dịch truyền thông tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình

- 10h: Công tác tại Hà Nội

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kỳ thứ 20

Sáng: Dự kiến họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: 14h Họp triển khai dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn và tăng cường mặt đường QL 1 tại Hà Nội

 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

Chiều: Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kỳ thứ 20

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn