Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Lịch công tác tuần của đồng chí Chủ tịch và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Từ thứ Hai ngày 12/6/2017 đến Chủ nhật ngày 18/6/2017)

Thứ Hai, 12/06/2017 - 11:18

TT

 

HỌ VÀ TÊN

 

THỨ HAI

Ngày 12/6/2017

 

THỨ BA

Ngày 13/6/2017

 

THỨ TƯ

Ngày 14/6/2017

 

THỨ NĂM

Ngày 15/6/2017

THỨ SÁU

Ngày 16/6/2017

 

THỨ BẢY

Ngày 17/6/2017

 

THỨ BẢY

Ngày 18/6/2017

 

1

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng,

Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: Giao ban Chủ tịch các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

Sáng: Công tác tại tỉnh Thái Nguyên

 

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Tiếp công dân định kỳ tháng 6

Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 6, kỳ II

 

 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Công tác tại tỉnh Thái Nguyên

Chiều: Họp Ban chỉ đạo đề án tinh giản biên chế, sắp xếp các cơ quan, đơn vị

 

Chiều: Tiếp công dân định kỳ tháng 6

 

 

2

Đồng chí Lý Vinh Quang

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: Giao ban Chủ tịch các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: Làm việc với Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh nghe giải trình các nội dung về kinh tế - xã hội năm 2017

 

 

 

 

 

Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 6, kỳ II

 

 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Họp Ban chỉ đạo đề án tinh giản biên chế, sắp xếp các cơ quan, đơn vị

 

 

Chiều: Họp xem xét báo cáo về kết quả thí điểm thi công “công nghệ cào bóc, gia cố và tái sinh nguội tại chỗ”

 

 

 

3

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng,

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Dự Diễn đàn tỉnh trưởng hành lang kinh tế các nước tiểu vùng sông Mê Công

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Kiểm tra công tác thu ngân sách tại huyện Lộc Bình

Sáng: Họp xem xét tình hình hoạt động sản xuất và việc thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước của các DN Trung ương tại địa phương

 

 

 

Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 6, kỳ II

 

 

Chiều: Họp về đơn giá thu gom, xử lý rác thải

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

 

4

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: Giao ban Chủ tịch các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Họp xem xét Đề án chuyển đổi Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh thành Cơ sở cai nghiện ma túy 

 

 

 

Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 6, kỳ II

 

 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

Chiều: Làm việc và ký kết Bản ghi nhớ với Hội đồng Anh Việt Nam

 

Chiều: Dự phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh nghe giải trình các nội dung về kinh tế - xã hội năm 2017

 

 

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn