Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Lịch công tác tuần của đồng chí Chủ tịch và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Từ thứ Hai ngày 05/6/2017 đến Chủ nhật ngày 11/6/2017)

Thứ Bảy, 03/06/2017 - 15:56

TT

 

HỌ VÀ TÊN

 

THỨ HAI

Ngày 05/6/2017

 

THỨ BA

Ngày 06/6/2017

 

THỨ TƯ

Ngày 07/6/2017

 

THỨ NĂM

Ngày 08/6/2017

THỨ SÁU

Ngày 09/6/2017

 

THỨ BẢY

Ngày 10/6/2017

 

CHỦ NHẬT

Ngày 11/6/2017

 

1

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng,

Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: Giao ban Chủ tịch các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: Dự kiến Họp xem xét nội dung hướng dẫn lập dự án PPP

 

Sáng: Kiểm tra một số mô hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Bắc Sơn

Sáng: Họp Ban Chỉ đạo khu vực phòng thủ tỉnh

Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 6, kỳ I

8h00’: Dự Lễ tuyên dương điển hình tiên tiến toàn quốc năm 2017 tại Hà Nội

 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự Hội nghị tiếp xúc cử tri tại huyện Chi Lăng

 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

2

Đồng chí Lý Vinh Quang

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: Dự Lễ phát động Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng ngày môi trường thế giới tại huyện Bình Gia

Sáng: Họp xem xét nội dung hướng dẫn lập dự án PPP

 

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

Sáng: Làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh

Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 6, kỳ I

 

 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Đối thoại với các hộ dân bị ảnh hưởng công trình Khuôn viên cây xanh thị trấn Đồng Đăng

 

Chiều: Họp xem xét hồ sơ đề nghị xét công nhận thành phố Lạng Sơn hoàn thành xây dựng nông thôn mới

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

3

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng,

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: 8h Dự chỉ đạo Hội nghị triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản

Sáng: Kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi THPT quốc gia tại điểm thi huyện Hữu Lũng

Sáng: Kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi THPT quốc gia tại điểm thi huyện Đình Lập

Sáng: Kiểm tra công tác thu NSNN tại huyện Văn Lãng

 

Dự Diễn đàn tỉnh trưởng hành lang kinh tế các nước tiểu vùng sông Mê Công tại Côn Minh - Trung Quốc

Dự Diễn đàn tỉnh trưởng hành lang kinh tế các nước tiểu vùng sông Mê Công tại Côn Minh - Trung Quốc

Chiều: Làm việc với Đoàn công tác của Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài

Chiều: Kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi THPT quốc gia tại điểm thi huyện Chi Lăng

Chiều: Kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi THPT quốc gia  tại điểm thi huyện Lộc Bình

Chiều: Làm việc tại cơ quan

 

4

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: Giao ban Chủ tịch các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: Kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi THPT quốc gia tại điểm thi huyện Tràng Định

Sáng: Kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi THPT quốc gia tại điểm thi huyện Bắc Sơn

Sáng: 8h00 dự Lễ Tuyên dương khen thưởng năm học 2016-2017

Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 6, kỳ I

 

 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi THPT quốc gia tại điểm thi huyện Văn Lãng

Chiều: Kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi THPT quốc gia tại điểm thi huyện Bình Gia

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn