Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Lịch công tác tuần của đồng chí Chủ tịch và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Từ thứ Hai ngày 22/5/2017 đến Chủ nhật ngày 28/5/2017)

Chủ Nhật, 21/05/2017 - 08:21

TT

 

HỌ VÀ TÊN

 

THỨ HAI

Ngày 22/5/2017

 

THỨ BA

Ngày 23/5/2017

 

THỨ TƯ

Ngày 24/5/2017

 

THỨ NĂM

Ngày 25/5/2017

THỨ SÁU

Ngày 26/5/2017

 

THỨ BẢY

Ngày 27/5/2017

 

CHỦ NHẬT

Ngày 28/5/2017

 

1

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng,

Chủ tịch UBND tỉnh

Đi học lớp bồi dưỡng kiến thức QP và AN

Đi học lớp bồi dưỡng kiến thức QP và AN

Đi học lớp bồi dưỡng kiến thức QP và AN

Sáng: 8h Dự Hội nghị chuyên đề về công tác giải phóng mặt bằng

Sáng: 8h Dự họp liên tịch dự kiến nội dung kỳ họp thứ năm của HĐND tỉnh

 

 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

2

Đồng chí Lý Vinh Quang

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: Giao ban Thường trực UBND tỉnh

Sáng: Kiểm tra tình hình xây dựng nông thôn mới xã Cường Lợi huyện  Đình Lập

Sáng: Kiểm tra tiến độ xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh (700 giường)

Sáng: 8h Dự Hội nghị chuyên đề về công tác giải phóng mặt bằng

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Kiểm tra Dự án Đầu tư xây dựng công trình Bãi xử lý rác thải huyện Đình Lập

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

3

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng,

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: Giao ban Thường trực UBND tỉnh

Sáng: 8h làm việc với Đoàn tư vấn của ngân hàng phát triển Châu Á

Sáng: Dự kiến kiểm tra công tác thu NSNN tại huyện Cao Lộc

Sáng: 8h Dự Hội nghị chuyên đề về công tác giải phóng mặt bằng

Sáng: 8h Dự Hội nghị liên minh hợp tác xã 7 tỉnh

8h Dự Hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều tỉnh Bắc Giang

 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Công tác tại tỉnh Bắc Giang

4

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: Giao ban Thường trực UBND tỉnh

Sáng: Kiểm tra việc rà soát, sắp xếp mạng lưới trường lớp học

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: 8h Dự Hội nghị chuyên đề về công tác giải phóng mặt bằng

Sáng:Kiểm tra việc rà soát, sắp xếp mạng lưới trường lớp học

 

 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Kiểm tra việc rà soát, sắp xếp mạng lưới trường lớp học

Chiều: 14h Họp Ban Chỉ đạo đào tạo cán bộ ngành quân sự cơ sở năm 2017

Chiều: Kiểm tra việc rà soát, sắp xếp mạng lưới trường lớp học

Chiều: 14h Làm việc với các Hiệp hội, Hội trên địa bàn tỉnh

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn