Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc thu hồi đất bổ sung để đắp mái taluy thuộc dự án Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn (1558/VP-KTN, ngày 19/5/2017).

                                 Kính gửi:

 

- Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Ban Quản lý ĐTXD công trình dân dụng tỉnh;

- UBND thành phố Lạng Sơn.

 

 

Sau khi xem xét Báo cáo số 167/BC-STNMT ngày 16/5/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xem xét đề nghị của Ban Quản lý đầu tư Xây dựng công trình dân dụng tỉnh tại Báo cáo số 105/BC-BQLDD ngày 04/04/2017, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Báo cáo trên.  Không đồng ý chủ trương thu hồi đất bổ sung để đắp mái Taluy dự án Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố như để nghị của Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình dân dụng tỉnh.  

2. UBND thành phố Lạng Sơn chủ động phối hợp với Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình dân dụng tỉnh xem xét bố trí giao đất tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện giao đất tái định cư, tại vị trí khác, đảm bảo cơ sở hạ tầng và đủ điều kiện xây dựng theo quy định.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn