Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc kiểm tra công tác quản lý nhà nước khu vực cửa khẩu Cốc Nam (188/TB-UBND ngày 19/5/2017).

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

tại cuộc kiểm tra công tác quản lý nhà nước khu vực cửa khẩu Cốc Nam

 

 

Ngày 16/5/2017, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra công tác quản lý nhà nước tại khu vực cửa khẩu Cốc Nam (Cửa khẩu); tham dự có lãnh đạo các Sở, Ban, ngành: Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Xây dựng, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Công an tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng, Cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Thuế, các cơ quan kiểm dịch, Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo UBND huyện Văn Lãng; Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cốc Nam, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tân Thanh, Trạm trưởng Trạm Biên phòng Cốc Nam; lãnh đạo Trung tâm Quản lý cửa khẩu Cốc Nam - Tân Thanh; Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh; các lực lượng chức năng và Giám đốc các doanh nghiệp kinh doanh bến bãi tại Cửa khẩu.

Sau khi nghe Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Chi cục Hải quan Cốc Nam, Đồn Biên phòng Tân Thanh báo cáo, ý kiến của các doanh nghiệp kinh doanh bến bãi, ý kiến tham gia của các thành viên tham dự, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:   

Trong thời gian vừa qua các sở, ban, ngành, các lực lượng chức năng tại Cửa khẩu cùng chính quyền huyện đã có nhiều cố gắng, nỗ lực, đổi mới trong chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao do đó công tác quản lý Nhà nước chung tại khu vực Cửa khẩu được thực hiện tốt, hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) tại khu vực Cửa khẩu diễn ra sôi động, kim ngạch XNK tính đến ngày 10/5/2017 đạt 250,6 triệu USD tăng 55,3% so với cùng kỳ, thu thuế XNK đạt 62 tỷ tăng  tăng 31%, thu phí đạt trên 55 tỷ tăng 17%; tình hình an ninh trật tự được đảm bảo, công tác điều tiết, phân luồng phương tiện giao thông tại khu vực Cửa khẩu, công tác thu ngân sách, phí, lệ phí… được thực hiện tốt; công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả được các lực lượng chức năng phối hợp thực hiện đồng bộ, hiệu quả, không để hình thành các tụ điểm phức tạp, góp phần tạo môi trường kinh doanh thông thoáng thu hút ngày càng nhiều các doanh nghiệp tham gia hoạt động XNK qua Cửa khẩu. Tuy nhiên, bên cạnh đó còn một số hạn chế đó là; các doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh bến bãi chưa chủ động hoàn thiện các thủ tục pháp lý về đầu tư, kinh doanh bến bãi theo quy định; việc xây dựng kè chắn giữa Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch quốc tế Thiên Trường với Công ty Cổ phần Đầu tư Thăng Long chưa thực hiện; công tác giải phóng mặt bằng một số dự án tại khu vực Cửa khẩu chưa được thực hiện hiệu quả.

Để tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước tại khu vực Cửa khẩu, tạo thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp, thúc đẩy hoạt động XNK hàng hóa qua cửa khẩu, UBND tỉnh yêu cầu tập trung tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Các sở, ban, ngành:  

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng chỉ đạo lực lượng Bộ đội Biên phòng tại Cửa khẩu tiếp tục thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng phương tiện giao thông, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, quản lý tốt biên giới, chống buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép khu vực đường mòn, lối mở biên giới nhất là khu vực đường mòn Gốc Nhãn, Gốc Bưởi, Hang Dơi, Đồi 386, thác Ném, khe Bà Lan,… quản lý chặt chẽ các phương tiện xuất nhập cảnh; phối hợp với các lực lượng chức năng quản lý, giám sát chặt chẽ công tác thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực Cửa khẩu theo Quyết định số 53/2016/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 của UBND tỉnh (gọi tắt là thu phí theo Quyết định số 53) và giám sát đối chiếu việc thu giá dịch vụ của các doanh nghiệp kinh doanh bến bãi..

Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, UBND huyện Văn Lãng và các cơ quan liên quan khảo sát, đề xuất đối với đề nghị của phía Thị Bằng Tường (Trung Quốc) liên quan đến mở thêm điểm XNK hàng hóa tại Mốc 1102/1.

- Cục Hải quan chỉ đạo lực lượng hải quan quản lý chặt chẽ hàng hóa XNK nhất là hàng tạm nhập tái xuất, hàng trao đổi cư dân biên giới; tạo mọi điều kiện và thời gian để hàng hóa XNK được thuận lợi; phối hợp với các cơ quan chức năng giám sát, quản lý tốt công tác thu phí theo Quyết định số 53;  thực hiện tốt công tác kiểm tra sau thông quan để phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng cơ chế, chính sách thông thoáng để buôn lậu, gian lận thương mại, chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng khác thực hiện tốt công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả khu vực Cửa khẩu.

Chỉ đạo Chi cục Hải quan Cốc Nam chủ trì, phối hợp với đồn Biên phòng Tân thanh và các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng rào chắn ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép và chống buôn lậu khu vực hai bên cánh gà Cửa khẩu.

- Kho bạc Nhà nước tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan quản lý chặt chẽ công tác thu phí theo Quyết định số 53 đảm bảo thu đúng, thu đủ các loại phí theo quy định; phòng chống các hành vi tiêu cực trong công tác thu phí.  

-  Cục Thuế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra doanh thu, lượng xe ra vào các bến bãi và tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước của các doanh nghiệp kinh doanh bến bãi; phát hiện, truy thu và xử lý nghiêm các hành vi gian lận trong thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

Kiểm tra, rà soát doanh thu đối với hoạt động kinh doanh bến bãi của Công ty Cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Đạt Phát 4 tháng qua, thực hiện truy thu thuế đối với các khoản doanh thu không khai báo đầy đủ với cơ quan thuế.

- Các lực lượng kiểm dịch tại cửa khẩu thực hiện tốt công tác kiểm dịch và phối hợp với các lực lượng Bộ đội Biên phòng, Hải quan tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hàng hóa xuất khẩu qua Cửa khẩu.

- Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn chỉ đạo Trung tâm Quản lý cửa khẩu Cốc Nam - Tân Thanh thực hiện tốt vai trò đầu mối trong quản lý, điều tiết các hoạt động chung tại Cửa khẩu, xử lý các vướng mắc về hành chính, ách tắc hàng hóa, phương tiện; phối hợp quản lý thực hiện tốt công tác thu phí theo Quyết định số 53, việc thu giá dịch vụ kinh doanh bến bãi của các doanh nghiệp, tổng hợp, báo cáo kịp thời số liệu về thu phí, giá dịch vụ; đôn đốc đơn vị thầu công tác vệ sinh môi trường thực hiện tốt công tác đảm bảo vệ sinh môi trường chung trong khu vực Cửa khẩu; kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp kinh doanh bến bãi hoàn thiện các thủ tục pháp lý về đầu tư kinh doanh bến bãi và đầu tư hoàn thiện các hạng mục công trình; kiểm tra, đôn đốc việc thi công kè giữa Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch quốc tế Thiên Trường với Công ty Cổ phần Đầu tư Thăng Long theo quy định.

- Sở Công Thương chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường phối hợp chặt chẽ với lực lượng thuế tăng cường kiểm tra, kiểm soát hóa đơn, chứng từ đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh, hàng hóa lưu thông trên đường; tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động các kho hàng tại một số địa bàn trọng điểm có dấu hiệu chứa chấp hàng lậu để phối hợp lực lượng tổ chức triệt phá; chủ động phối hợp, hỗ trợ các lực lượng chức năng tại Cửa khẩu thực hiện tốt công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

- Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường thực hiện tốt công tác chống buôn lậu trong nội địa; tăng cường công tác nắm bắt tình hình an ninh trật tự, trấn áp tội phạm khu vực Cửa khẩu, phát hiện, triệt phá các đường dây, ổ nhóm buôn lậu hàng giả, hàng cấm có quy mô lớn tại khu vực Cửa khẩu; chỉ đạo lực lượng Phòng cháy chữa cháy tăng cường công tác hỗ trợ, hướng dẫn các doanh nghiệp kinh doanh bến bãi hoàn thiện các thủ tục pháp lý, đầu tư trang thiết bị đảm bảo đáp ứng theo quy định về công tác phòng cháy chữa cháy.

- Sở Tài chính hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp kinh doanh bến bãi xây dựng Phương án giá dịch vụ; thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định; thực hiện tốt việc kiểm tra tình hình thực hiện thí điểm giải pháp thống nhất đầu mối quy trình thu phí, lệ phí tại khu vực Cửa khẩu theo chỉ đạo tại Công văn số 1467/VP-KTTH ngày 12/5/2017 của Văn phòng UBND tỉnh.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn xem xét, xử lý những vướng mắc liên quan đến thủ tục đầu tư theo quy định.

- Sở Giao thông vận tải chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông thực hiện tốt công tác điều tiết, phân luồng giao thông, xử lý kịp thời ách tắc giao thông; phối hợp với Cục Thuế và các cơ quan liên quan thống kê số lượng phương tiện của các doanh nghiệp kinh doanh bến bãi để quản lý hiệu quả công tác thu phí, thuế theo quy định.

- Sở Xây dựng bố trí cán bộ hướng dẫn Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch quốc tế Thiên Trường hoàn thiện các thủ tục xây dựng hạng mục kè chắn giữa Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch quốc tế Thiên Trường với Công ty Cổ phần Đầu tư Thăng Long, xong trong tháng 5/2017.

Tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ Công ty Cổ phần sản xuất và Xuất nhập khẩu Đạt Phát thực hiện các thủ tục về điều chỉnh quy hoạch cho phần diện tích đất (10,13ha) đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư cho các dự án của Công ty tại khu vực thôn Khơ Đa, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng.

2. UBND huyện Văn Lãng:

- Chỉ đạo các lực lượng chức năng tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý cửa khẩu, biên giới, điều tiết tốt các phương tiện ra vào các cửa khẩu; tăng cường chỉ đạo công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả khu vực biên giới, hai bên cánh gà các cửa khẩu; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ của các lực lượng chức năng tại các cửa khẩu.

- Giao Chủ tịch UBND huyện trực tiếp chỉ đạo triển khai xây dựng rào chắn ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép và chống buôn lậu khu vực hai bên cánh gà Cửa khẩu.

- Chỉ đạo UBND xã Tân Mỹ tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phối hợp với nhà đầu tư trong thực hiện công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đầu tư tại Cửa khẩu.

3. Các doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh bến bãi:   

- Thực hiện thu các khoản thu dịch vụ, cung cấp biên lai theo đúng quy định, đảm bảo vệ sinh môi trường tại các bến bãi của doanh nghiệp; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ pháp lý liên quan đến đầu tư, kinh doanh bến bãi theo quy định, hoàn thành trước ngày 30/6/2017; khẩn trương xây dựng đầy đủ các hạng mục công trình theo dự án được phê duyệt, hoàn thành trong tháng 9/2017.

- Công ty Cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Đạt Phát khẩn trương xây dựng phương án giá dịch vụ trình Sở Tài chính thẩm định theo quy định, hoàn thành trong tháng 5/2017; chủ động liên hệ với Sở Xây dựng để thực hiện thủ tục về điều chỉnh quy hoạch phần diện tích đất đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư cho các dự án của Công ty.

- Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch quốc tế Thiên Trường chủ động liên hệ với Sở Xây dựng để hoàn thiện thủ tục xây dựng và tiến hành xây dựng kè chắn giữa Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch quốc tế Thiên Trường với Công ty Cổ phần Đầu tư Thăng Long, xong trong tháng 5/2017; hoàn thiện Phương án điều chỉnh giá dịch vụ trình Sở Tài chính thẩm định theo quy định, hoàn thành trong tháng 5/2017.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn