Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Giấy mời dự Hội nghị chuyên đề về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (126/GM-UBND ngày 19/5/2017).

GIẤY MỜI

Dự Hội nghị chuyên đề về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

 

 

 

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. Thành phần:

- Thường trực Tỉnh ủy (có giấy mời riêng);

- Thường trực HĐND tỉnh (có giấy mời riêng);

- Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh (có giấy mời riêng);

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, UBMTTQVN tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh;

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng UBND tỉnh, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Nội vụ, Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban Dân tộc, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn, Ban Quản lý ĐTXD công trình dân dụng, Ban Quản lý ĐTXD công trình hạ tầng kỹ thuật, Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;  

- Bí thư các huyện, thành phố, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất các huyện, thành phố, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh;

- Lãnh đạo một số doanh nghiệp đang thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh (Giao Sở Tài nguyên và Môi trường mời);

- Phóng viên: Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

II. Thời gian, địa điểm

 - Thời gian: Từ 08 giờ, ngày 25 tháng 5 năm 2017 (thứ Năm).

- Địa điểm: Tại Hội trường tầng 2, Trụ sở HĐND - UBND tỉnh.

III. Tổ chức thực hiện

1. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các ngành chức năng liên quan, UBND các huyện, thành phố chuẩn bị tài liệu phục vụ Hội nghị; dự thảo bài phát biểu của Lãnh đạo Tỉnh ủy, Lãnh đạo UBND tỉnh.

2. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị được giao Báo cáo tham luận các nội dung liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo nội dung Công văn số 387/UBND-KTN ngày 09/5/2017, gửi Báo cáo tham luận về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp trước ngày 22/5/2017.

3. Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị điều kiện phục vụ Hội nghị.

          UBND tỉnh trân trọng kính mời các đại biểu tới dự đúng thành phần và thời gian trên./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn