Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Giấy mời Kiểm tra tình hình thực hiện xây dựng nông thôn mới tại xã Cường Lợi và Dự án đầu tư xây dựng công trình Bãi xử lý rác thải huyện Đình Lập (124/GM-UBND ngày 19/5/2017).

GIẤY MỜI

Kiểm tra tình hình thực hiện xây dựng nông thôn mới tại xã Cường Lợi

và Dự án đầu tư xây dựng công trình Bãi xử lý rác thải huyện Đình Lập

 

 

 

Thực hiện Chương trình công tác tháng 5/2017, UBND tỉnh tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện xây dựng nông thôn mới tại xã Cường Lợi và Dự án đầu tư xây dựng công trình Bãi xử lý rác thải huyện Đình Lập, cụ thể như sau:

I. Nội dung:

1. Kiểm tra tình hình thực hiện xây dựng nông thôn mới tại xã Cường Lợi, huyện Đình Lập:

a) Thành phần:

- Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh và Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật;

- Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Đình Lập, xã Cường Lợi và Bí thư chi bộ, Trưởng các thôn (xã Cường Lợi).

b) Thời gian, địa điểm:

Từ 8h00’, ngày 23/5/2017 (thứ Ba) tại xã Cường Lợi, huyện Đình Lập.

c) Nội dung và phương pháp làm việc:

Kiểm tra thực tế tình hình xây dựng nông thôn mới tại xã Cường Lợi, sau đó làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện và xã. Địa điểm làm việc do UBND huyện bố trí.

2. Kiểm tra Dự án đầu tư xây dựng công trình Bãi xử lý rác thải huyện Đình Lập

a) Thành phần:

- Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh;

- Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện Đình Lập và các phòng ban liên quan (do huyện chủ động mời); Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã Đình Lập;

- Công ty TNHH Huy Hoàng (chủ đầu tư), Nhà thầu thiết kế, giám sát và thi công dự án (do chủ đầu tư mời).

b) Thời gian, địa điểm:

Từ 14h00’, ngày 23/5/2017 (thứ Ba) tại xã Đình Lập, huyện Đình Lập.

c) Nội dung và phương pháp làm việc:

Kiểm tra thực tế tình hình thực hiện Dự án sau đó làm việc tại trụ sở UBND xã Đình Lập.

II. Tổ chức thực hiện:

- UBND huyện Đình Lập:

+ Chuẩn bị báo cáo liên quan đến các nội dung làm việc và điều kiện cần thiết khác; mời các thành phần liên quan của huyện tham dự; chỉ đạo các xã chuẩn bị hội trường làm việc;

+ Chỉ đạo UBND xã Cường Lợi chuẩn bị báo cáo và nội dung liên quan để làm việc với Đoàn kiểm tra về công tác xây dựng nông thôn mới;

+ Chỉ đạo UBND xã Đình Lập mời Bí thư chi bộ, Trưởng các thôn liên quan trực tiếp đến Dự án đầu tư xây dựng công trình Bãi xử lý rác thải huyện Đình Lập dự làm việc nội dung số 02.

- Công ty TNHH Huy Hoàng chuẩn bị báo cáo về tình hình thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình Bãi xử lý rác thải huyện Đình Lập;

- Các thành phần tham dự chuẩn bị nội dung làm việc theo chức năng, nhiệm vụ.

(Các đơn vị được giao chuẩn bị báo cáo chủ động sao in đủ tài liệu phục vụ làm việc).

III. Bố trí phương tiện và thời gian xuất phát;

- Lãnh đạo UBND tỉnh đi xe riêng (Văn phòng UBND tỉnh đi cùng);

- Các đơn vị được giao bố trí 01 xe 07 chỗ ngồi để phục vụ công tác, cụ thể:

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường đi chung xe do Sở Kế hoạch và Đầu tư bố trí;

+ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh đi chung xe do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bố trí;

+ Sở Giao thông vận tải, Sở Thông tin và Truyền thông, phóng viên Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh đi chung xe do Sở Giao thông vận tải bố trí;

+ Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật chủ động phương tiện.

- Các sở, ngành tập trung tại trụ sở UBND tỉnh lúc 6 giờ 00 phút cùng ngày để xuất phát.

Trân trọng kính mời các thành phần tham dự./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn