Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc triển khai xây dựng gồ giảm tốc đối với đường ngang đường sắt (1548/VP-KTN, ngày 19/5/2017).

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải.

 

 

Thực hiện Công văn số 4852/BGTVT-KCHT ngày 08/5/2017 của Bộ Giao thông vận tải về việc danh mục thứ tự ưu tiên xây dựng gồ giảm tốc đối với đường ngang đường sắt, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

Giao Sở Giao thông vận tải tổ chức thực hiện theo đúng danh mục, thứ tự ưu tiên, tiêu chí yêu cầu tại Công văn trên.

(Công văn số 4852/BGTVT-KCHT được gửi kèm qua eOffice, trên Trang thông tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh)

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn