Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc xem xét mở rộng Trường bắn, thao trường huấn luyện Sư đoàn BB3/QK1 tại xã Yên Sơn, huyện Hữu Lũng (1545/VP-KTN, ngày 18/5/2017).

                                 Kính gửi:

 

-  Sở Tài nguyên và Môi trường;

-  UBND huyện Hữu Lũng;

- Sư đoàn BB3- Bộ Tư lệnh Quân khu 1.

 

 

Sau khi xem xét Báo cáo số 166/BC-STNMT ngày 16/5/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xem xét việc mở rộng Trường bắn, thao trường huấn luyện - Sư đoàn BB3- Bộ Tư lệnh Quân khu 1 tại xã Yên Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

1. Đồng ý chủ trương cho Sư đoàn Bộ binh 3 - Bộ Tư lệnh Quân khu 1 mở rộng diện tích khoảng 22,7 ha để thực hiện dự án: Cải tạo, nâng cấp, xây mới và bồi thường giải phóng mặt bằng Trường bắn, thao trường huấn luyện Sư đoàn Bộ binh 3/QK1, tại thôn Noong Thâm, xã Yên Sơn, huyện Hữu Lũng.

 

2. UBND huyện Hữu Lũng chỉ đạo cơ quan chuyên môn trực thuộc chủ động phối hợp với Sư đoàn bộ binh 3 - Bộ Tư lệnh Quân khu 1, thực hiện thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của Luật Đất đai 2013; trình bổ sung phần diện tích còn thiếu của dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Hữu Lũng theo quy định.

 

3. Sư đoàn Bộ binh 3 - Bộ Tư lệnh Quân khu 1 chủ động phối hợp với UBND huyện Hữu Lũng để triển khai thực hiện các thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện dự án trên theo quy định.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn