Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Giấy mời tham dự Hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều tại tỉnh Bắc Giang (123/GM-UBND ngày 18/5/2017).

GIẤY MỜI

Tham dự Hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều tại tỉnh Bắc Giang

 

 

 

 

UBND tỉnh nhận được Giấy mời số 186/GM-UBND ngày 10/5/2017 của UBND tỉnh Bắc Giang mời dự Hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều tại tỉnh Bắc Giang, UBND tỉnh tổ chức Đoàn tham dự Hội nghị như sau:

1. Thành phần

- Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng đoàn (đồng chủ trì Hội nghị);

- Lãnh đạo các sở, ngành: Công Thương, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Cục Hải quan, Công an tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng;

- Lãnh đạo UBND các huyện: Cao Lộc, Văn Lãng;

- Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Chi cục kiểm dịch thực vật vùng VII, Chi cục kiểm dịch động vật vùng Lạng Sơn, Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế, Trung tâm Xúc tiến thương mại;

- Lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh;

- Một số doanh nghiệp, thương nhân kinh doanh xuất khẩu vải thiều trên địa bàn tỉnh (giao Sở Công Thương mời).

2. Nội dung

Dự Hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều tại tỉnh Bắc Giang (chi tiết tại Giấy mời của Ban Tổ chức Hội nghị gửi kèm theo).

3. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: Từ 08 giờ 00’ ngày 27/5/2017

- Địa điểm: Tại khách sạn Mường Thanh (Đường Quách Nhẫn, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang)

4. Tổ chức thực hiện

- Giao Sở Công Thương tổng hợp danh sách Đoàn công tác của tỉnh để đăng ký với Ban tổ chức Hội nghị; chuẩn bị báo cáo, số liệu thống kê trọng lượng, kim ngạch vải thiều (khô, tươi) xuất khẩu qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn các năm 2014, 2015, 2016, các giải pháp của tỉnh thúc đẩy xuất khẩu vải quả tươi, khô và các tài liệu liên quan phục vụ Đoàn công tác của tỉnh tham dự Hội nghị.

- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia Đoàn công tác chuẩn bị các nội dung, tài liệu liên quan; chủ động phương tiện, thời gian xuất phát đảm bảo tham dự Hội nghị đúng Chương trình đề ra.

Trân trọng kính mời các đồng chí tham dự Hội nghị./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn