Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Giấy mời dự buổi làm việc với các Hiệp hội, Hội trên địa bàn tỉnh (122/GM-UBND ngày 18/5/2017).

GIẤY MỜI

Dự buổi làm việc với các Hiệp hội, Hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

 

Thực hiện Chương trình công tác tháng 5 năm 2017 của UBND tỉnh, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức buổi làm việc với các Hiệp hội, Hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, cụ thể như sau:

1. Thành phần:

- Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì;

- Đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh (có giấy mời riêng);

- Đại diện lãnh đạo: Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy;

- Đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh.

- Đại diện lãnh đạo Hiệp hội, Hội trên địa bàn tỉnh (theo danh sách gửi kèm);

- Đại diện Phòng chuyên môn có liên quan của Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh.

2. Thời gian: 01 buổi, từ 14 giờ 00 phút, thứ Sáu ngày 26/5/2017.

3. Địa điểm: Tại Phòng họp tầng 4 trụ sở UBND tỉnh.

4. Nội dung: Nghe các Hiệp hội, Hội báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017; những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị.

5. Tổ chức thực hiện:

- Đề nghị các Hiệp hội, Hội báo cáo bằng văn bản kết quả thực hiện nhiệm vụ ước thực hiện hết tháng 6/2017; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; tập trung phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ và những đề xuất, kiến nghị cụ thể; báo cáo gửi Sở Nội vụ và Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 24/5/2017.

- Giao Sở Nội vụ tổng hợp, xây dựng báo cáo chung phục vụ buổi làm việc.

- Các sở, ngành, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ chuẩn bị ý kiến tham gia.

Kính mời các đồng chí tham dự cuộc họp đúng thời gian, địa điểm trên./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn