Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Thông báo về việc thay đổi thời gian cuộc họp Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn lần thứ VIII năm 2018 (178/TB-UBND ngày 15/5/2017).

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi thời gian cuộc họp Ban Chỉ đạo Đại hội

Thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn lần thứ VIII năm 2018

 

 

UBND tỉnh đã ban hành Giấy mời số 114/GM-UBND, ngày 09/5/2017 mời họp Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn lần thứ VIII năm 2018.

Do có thay đổi đột xuất về chương trình công tác của lãnh đạo UBND tỉnh, nên thời gian tổ chức cuộc họp trên bố trí như sau:

1.     Thời gian: 14h00’, ngày 19/5/2017 (thứ Sáu).

2.     Địa điểm: Tại phòng họp trực tuyến (tầng 3), trụ sở UBND tỉnh.

Các nội dung khác theo Giấy  mời số 114/GM-UBND ngày 09/5/2017 không thay đổi.

UBND tỉnh thông báo đến các thành phần mời dự họp biết, thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn