Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Giấy mời tham dự Hội nghị trực tuyến Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp năm 2017 (119/GM-UBND ngày 15/5/2017).

GIẤY MỜI

Tham dự Hội nghị trực tuyến

 Thủ tướng Chính phủ với Doanh nghiệp năm 2017

 

 

 

Thực hiện Công điện số 385/CĐ-VPCP ngày 11/5/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp năm 2017 với chủ đề “Đồng hành cùng doanh nghiệp”, UBND tỉnh trân trọng mời dự Họp trực tuyến, với nội dung như sau:

1. Thành phần:

- Lãnh đạo UBND tỉnh;

- Các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Công Thương, Xây dựng, Tài nguyên và môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thuế, Cục Hải quan tỉnh, BCH Bộ đội biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Văn phòng UBND tỉnh;

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, các doanh nghiệp (có danh sách kèm theo).

2. Thời gian: Từ 07giờ 30 phút, ngày 17 tháng 5 năm 2017 (thứ Tư).

3. Địa điểm: Tại phòng họp trực tuyến tầng 3, Trụ sở UBND tỉnh.

4. Tổ chức thực hiện:  

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan liên quan căn cứ nội dung tại Công điện 385/CĐ-VPCP chuẩn bị tài liệu, báo cáo của UBND tỉnh, lấy tài liệu trên Cổng thông tin của  Chính phủ,  in đủ số lượng cho thành phần dự họp.

- Các thành phần tham dự chuẩn bị báo cáo theo chức năng, nhiệm vụ.

- Trung tâm Tin học - Công báo (Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh) chủ trì, phối hợp với Viễn thông Lạng Sơn chuẩn bị các điều kiện về kỹ thuật phục vụ họp trực tuyến.

Trân trọng kính mời các đồng chí tham dự Hội nghị./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn