Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Giấy mời họp (khẩn) Về việc dự kiểm tra công tác quản lý nhà nước tại cửa khẩu Cốc Nam (118/GM-UBND, ngày 13/5/2017).

GIẤY MỜI  

Về việc dự kiểm tra công tác quản lý nhà nước tại cửa khẩu Cốc Nam   

 

 

Thực hiện Chương trình công tác tháng 5/2017, UBND tỉnh tổ chức cuộc kiểm tra tại khu vực cửa khẩu Cốc Nam, huyện Văn Lãng như sau:  

1. Thành phần:

- Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì;

- Lãnh đạo các Sở, Ban, ngành: Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Xây dựng, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Công an tỉnh,  BCH Bộ đội Biên phòng, Cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Thuế, các cơ quan Kiểm dịch, Văn phòng UBND tỉnh, Lãnh đạo UBND huyện Văn Lãng;

-  Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cốc Nam, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tân Thanh, Trạm trưởng Trạm Biên phòng Cốc Nam; lãnh đạo Trung tâm Quản lý cửa khẩu Cốc Nam - Tân Thanh; Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh;

- Các lực lượng chức năng và Giám đốc các doanh nghiệp kinh doanh bến bãi tại Cửa khẩu (Giao Trung tâm Quản lý cửa khẩu Tân Thanh - Cốc Nam mời).

2. Nội dung: Kiểm tra công tác quản lý hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, xuất nhập cảnh người và phương tiện; an ninh trật tự; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; thu phí, thuế; kinh doanh bến bãi, đầu tư cơ sở hạ tầng,... tại Cửa khẩu.

3. Thời gian: Ngày 16/5/2017 (thứ Ba), cụ thể:

- Từ 14h - 15h00: Kiểm tra thực tế tại khu vực Cửa khẩu;

- Từ 15h00-17h00: Làm việc tại Trạm Kiểm soát liên hợp Cốc Nam.

4. Tổ chức thực hiện:

Giao Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn chuẩn bị báo cáo chung phục vụ cuộc kiểm tra; Đồn Biên phòng Tân Thanh báo cáo tình hình an ninh trật tự cửa khẩu, Chi cục Hải quan Cốc Nam báo cáo về công tác quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu, chuẩn bị phòng làm việc; Sở Công Thương chuẩn bị báo cáo công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả khu vực Cửa khẩu; các sở, ngành, các lực lượng tại Cửa khẩu chuẩn bị báo cáo theo chức năng, nhiệm vụ; các doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh bến bãi báo cáo tình hình hoàn thiện các thủ tục pháp lý và đầu tư bến bãi.  

Trân trọng kính mời các đồng chí tham dự./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn