Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Lịch công tác tuần của đồng chí Chủ tịch và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Từ thứ Hai ngày 08/5/2017 đến Chủ nhật ngày 14/5/2017)

Thứ Năm, 11/05/2017 - 10:13

TT

 

HỌ VÀ TÊN

 

THỨ HAI

Ngày 08/5/2017

 

THỨ BA

Ngày 09/5/2017

 

THỨ TƯ

Ngày 10/5/2017

 

THỨ NĂM

Ngày 11/5/2017

THỨ SÁU

Ngày 12/5/2017

 

THỨ BẢY

Ngày 13/5/2017

 

CHỦ NHẬT

Ngày 14/5/2017

 

1

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng,

Chủ tịch UBND tỉnh

Đi học lớp bồi dưỡng kiến thức QP và AN

Đi học lớp bồi dưỡng kiến thức QP và AN

Đi học lớp bồi dưỡng kiến thức QP và AN

Đi học lớp bồi dưỡng kiến thức QP và AN

Đi học lớp bồi dưỡng kiến thức QP và AN

 

 

2

Đồng chí Lý Vinh Quang

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: Giao ban Thường trực UBND tỉnh

Sáng: 8h Họp Bàn một số nội dung liên quan đến dự án Đầu tư Khu du lịch Mẫu Sơn

 

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt tỉnh

 

 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

3

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng,

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: Giao ban Thường trực UBND tỉnh

Sáng: Kiểm tra công tác XNK tại cửa khẩu Bình Nghi

Sáng: Họp Ban đổi mới phát triển doanh nghiệp tỉnh

Sáng: Kiểm tra nhà máy xi măng Lạng sơn

 

Sáng: Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt  tỉnh

 

 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

5

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: Giao ban Thường trực UBND tỉnh

Sáng: 8h Họp Bàn một số nội dung liên quan đến dự án Đầu tư Khu du lịch Mẫu Sơn

Sáng: Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kỳ chuyên để

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt tỉnh

 

 

Chiều: Thăm, tặng quà Ban trị sự Giáo hội phật giáo tỉnh  nhân Lễ Phật Đản

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn