Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Lịch công tác tuần của đồng chí Chủ tịch và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Từ thứ Hai ngày 01/5/2017 đến Chủ nhật ngày 07/5/2017)

Thứ Tư, 03/05/2017 - 07:59

TT

 

HỌ VÀ TÊN

 

THỨ HAI

Ngày 01/5/2017

 

THỨ BA

Ngày 02/5/2017

 

THỨ TƯ

Ngày 03/5/2017

 

THỨ NĂM

Ngày 04/5/2017

THỨ SÁU

Ngày 05/5/2017

 

THỨ BẢY

Ngày 06/5/2017

 

CHỦ NHẬT

Ngày 07/5/2017

 

1

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng,

Chủ tịch UBND tỉnh

Trực  ngày Quốc tế lao động 01/5

Trực  lễ 30/4 - 01/5

Đi học lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

Đi học lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

Đi học lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

 

 

2

Đồng chí Lý Vinh Quang

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Nghỉ ngày Quốc tế lao động 01/5

Nghỉ bù dịp lễ 30/4 - 01/5

Đi công tác

Đi công tác

Đi công tác

 

 

3

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng,

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Nghỉ ngày Quốc tế lao động 01/5

Nghỉ bù dịp lễ 30/4 - 01/5

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Họp Ban Chỉ đạo Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017

5

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Nghỉ ngày Quốc tế lao động 01/5

Nghỉ bù dịp lễ 30/4 - 01/5

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Họp Ban Chỉ đạo Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn