Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Lịch công tác tuần của đồng chí Chủ tịch và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Từ thứ Hai ngày 24/04/2017 đến Chủ nhật ngày 30/4/2017)

Thứ Hai, 24/04/2017 - 07:43

TT

 

HỌ VÀ TÊN

 

THỨ HAI

Ngày 24/4/2017

 

THỨ BA

Ngày 25/4/2017

 

THỨ TƯ

Ngày 26/4/2017

 

THỨ NĂM

Ngày 27/4/2017

THỨ SÁU

Ngày 28/4/2017

 

THỨ BẢY

Ngày 29/4/2017

 

CHỦ NHẬT

Ngày 30/4/2017

 

1

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng,

Chủ tịch UBND tỉnh

Đi học lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

Đi học lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

Đi học lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

Đi học lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

Đi học lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

 

 

2

Đồng chí Lý Vinh Quang

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: 8h00 Giao ban Thường trực UBND tỉnh

- 9h30: Họp Hội đồng xét duyệt đối tượng thuê nhà ở xã hội Khu đô thị phía Đông

Họp UBND tỉnh thường kỳ, tháng 4

 

Đi công tác

Đi công tác

Đi công tác

 

 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

3

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng,

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: 8h00 Giao ban Thường trực UBND tỉnh

Sáng: Họp UBND tỉnh thường kỳ, tháng 4

 

 

Dự họp về tiến độ đàm phán các chương trình/ dự án vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á

Sáng: 8h00 Họp sơ kết Quý I/2017 Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển kinh tế tập thể.

 

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Công tác  tại Hà Nội

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

4

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: 8h00 Giao ban Thường trực UBND tỉnh

 

Họp UBND tỉnh thường kỳ, tháng 4

Sáng: 8h00 Họp thống nhất quy trình đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Sáng: Dự Hội thảo về giá trị văn hóa hoa Đào

Sáng:

- Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

- 9h00 Dự Lễ phát động xây dựng “Quỹ Đền ơn đáp nghĩa” và các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

 

 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

 

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn