Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Giấy mời họp Hội đồng xét duyệt đối tượng thuê nhà ở xã hội Khu đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn (102/GM-UBND 21/4/2017).

GIẤY MỜI

Họp Hội đồng xét duyệt đối tượng thuê nhà ở xã hội Khu đô thị

 phía Đông, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn

         

           
           Hội đồng xét duyệt các đối tượng được thuê Nhà chung cư (Nhà ở xã hội) tổ chức cuộc họp, với nội dung như sau:
          1. Thành phần:

          - Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Chủ tịch Hội đồng.

          - Giám đốc Sở Xây dựng-Phó Chủ tịch Hội đồng.

          - Đại diện Lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài nguyên và Môi trường; Tài chính; Nội vụ; Lao động Thương binh và Xã hội;

          - Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn;

          - Đại diện Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh;

          - Đại diện Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh.

          2. Nội dung: Họp xét đối tượng được thuê nhà ở xã hội tại Khu đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn. Sở Xây dựng chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ Hội đồng xét duyệt.   

          3. Thời gian: 9h30 ngày 24/4/2017 (Thứ Hai).

          4. Địa điểm: Phòng họp trực tuyến (tầng 3)-Trụ sở UBND tỉnh.

Trân trọng kính mời các đồng chí tham dự./. 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn