Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc xem xét hướng tuyến đường dây và vị trí TBA 110kV Lộc Bình (1188/VP-KTN, ngày 21/4/2017).

Kính gửi: Sở Công Thương.

 

 

Xem xét Công văn số 1097/BDALĐ-CBXD ngày 17/4/2017 của Ban quản lý dự án lưới điện - Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc thỏa thuận hướng tuyến đường dây và vị trí TBA 110kV huyện Lộc Bình, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét đề nghị của Ban quản lý dự án lưới điện - Tổng Công ty Điện lực miền Bắc tại Công văn trên, đề xuất, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

(Công văn số 1097/BDALĐ-CBXD được gửi kèm qua eOffice)

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Công Thương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn