Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Công Trưởng , Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thu ngân sách tỉnh tại cuộc họp sơ kết quý I, phương hướng nhiệm vụ các quý còn lại năm 2017 (148/TB-UBND ngày 20/4/2017).

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Nguyễn Công Trưởng , Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thu ngân sách tỉnh tại cuộc họp sơ kết quý I, phương hướng nhiệm vụ các quý còn lại năm 2017.

 

          Ngày 13/4/2017, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thu ngân sách tỉnh đã chủ trì cuộc họp chỉ đạo công tác thu ngân sách nhà nước năm 2017, tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo thu ngân sách Nhà nước tỉnh (Theo Quyết định số 2516/QĐ-UBND ngày 17/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh), Trưởng Ban chỉ đạo thu ngân sách các huyện, thành phố, Văn phòng UBND tỉnh,

Sau khi nghe Cục Thuế, Cục Hải quan, Ban chỉ đạo thu ngân sách các huyện, thành phố báo cáo và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thu ngân sách Nhà nước tỉnh kết luận như sau:

           Cơ bản nhất trí với nội dung báo cáo kết quả công tác quý I của Ban Chỉ đạo thu NSNN do Cục Thuế dự thảo. Trong quý I năm 2017, các thành viên Ban Chỉ đạo thu NSNN tỉnh đã chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao theo đúng quy định tại Quyết định số 34/QĐ-BCĐ ngày 13/3/2017 của Trưởng Ban Chỉ đạo; các huyện, thành phố đã tích cực, tập trung vào công tác chỉ đạo thu ngân sách trên địa bàn; kết quả thu NSNN nội địa quý I đạt khá, công tác quản lý thu hiệu quả và chặt chẽ hơn. Tuy nhiên công tác thu ngân sách vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt; thu thuế xuất nhập khẩu đạt thấp, thu nội địa các sắc thuế lớn thu đạt chưa cao, công tác rà soát các nguồn thu còn thụ động, nhất là các khoản thu từ vận tải, xây dựng, khai thác khoáng sản, từ chuyển đổi mục đích sử dụng đất, từ dịch vụ, kinh doanh bến bãi, nhà hàng, khách sạn...

           Để công tác thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2017 hoàn thành kế hoạch đề ra; UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, các thành viên Ban Chỉ đạo thu ngân sách tỉnh thực hiện tốt các nội dung chủ yếu sau:

1. Cục Thuế

- Rà soát, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc tự kê khai thuế của các doanh nghiệp, tổ chức, hộ sản xuất kinh doanh; việc khoán thuế cho các tổ chức, doanh nghiệp, đảm bảo thu đúng, thu đủ, không để thất thu ngân sách Nhà nước.

- Kiểm soát chặt chẽ doanh thu của các bến, bãi trên địa bàn tỉnh để thu thuế, không để xảy ra tình trạng trốn doanh thu. Phối hợp các ngành, lực lượng nhất là Đăng kiểm để thu thuế phương tiện vận chuyển người và các hãng vận tải, vận chuyển hàng hóa.

- Quản lý tốt việc in ấn, cấp phát hóa đơn, chứng từ trên địa bàn, đặc biệt là các hàng hóa lưu thông trên đường; Phối hợp với lực lượng Công an, Quản lý thị trường xử lý các hành vi vi phạm; thực hiện tốt đợt kiểm tra hóa đơn chứng từ trên địa bàn.

- Nghiên cứu, đề xuất các biên pháp thu ngân sách có hiệu quả, thực hiện  việc ủy nhiệm thu trong một số lĩnh vực như thu thuế tại các chợ, các xã ...

- Chỉ đạo các Chi cục thuế tổ chức truy thu thuế trước bạ xe ô tô nộp ngân sách đúng quy định; thực hiện việc thu nợ đọng thuế chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cấp quyền khai thác khoáng sản...

2. Cục Hải quan: Thực hiện tốt công tác quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu; tiếp tục cải cách hành chính, phối hợp tốt với cơ quan liên trong việc thu hút, kêu gọi các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn, quyết tâm phấn đấu thu đạt chỉ tiêu kế hoạch năm 2017.

3. Sở Tài chính:

- Thực hiện tốt công tác quản lý giá, xây dựng giá thu các dịch vụ, giá để thực hiện đấu giá tài sản, trong đó tập trung vào việc xây dựng giá đất, giá hàng hóa tịch thu đưa ra đấu giá, giá xe ô tô thanh lý...

- Kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh trong công tác chỉ đạo, điều hành trong lĩnh vực thu, chi ngân sách nhà nước.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường: Tiếp tục rà soát lại quỹ đất trên địa bàn tỉnh, thực hiện tốt công tác quy hoạch sử dụng đất đối với từng khu, vị trí cụ thể, tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện quản lý, sắp xếp lại quỹ đất; ban hành giá đất, phối hợp tốt với các cơ quan liên quan trong công tác tham mưu cho UBND tỉnh quyết định việc đấu giá quyền sử dụng đất và cho thuê đất đối với từng khu đất cụ thể.

5. Sở Công Thương: Chỉ đạo công tác quản lý thương mại xuất nhập khẩu, quản lý các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, sản xuất kinh doanh điện, khai thác kinh doanh khoáng sản, vật liệu xây dựng để tăng thu ngân sách; chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tăng cường các biện pháp chống buôn lậu, gian lận thương mại, kiểm soát thị trường, kiểm tra việc kinh doanh và niêm phong đồng hồ (công tơ) tổng tại các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh; kiểm tra hàng hóa trên các phương tiện lưu thông trên đường có dấu hiệu vi phạm.

6. Sở Xây dựng: Phối hợp tốt với Cục Thuế, Kho bạc nhà nước trong công tác thu thuế trong lĩnh vực xây dựng cơ bản; yêu cầu các tổ chức, cá nhân nộp thuế trước khi cấp phép xây dựng tại sở.

7. Kho bạc Nhà nước tỉnh: Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện tốt công tác thu Phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Phối hợp cục thuế thu các khoản thuế đối với các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn.

8. Công an tỉnh: Thực hiện tốt công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán, vận chuyển hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ hoặc hóa đơn chứng từ không hợp lệ. Kiểm tra, kiểm soát các doanh nghiệp, tổ chức có dấu hiệu trốn thuế.

9 Sở Giao thông vận tải: Phối hợp với Cục Thuế và Công ty Cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới xây dựng, ban hành quy chế phối hợp để truy thu, nộp ngân sách đối với các đối tượng không kê khai, không thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh vận tải.

Kiểm tra, rà soát các hãng taxi, hộ kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh để kiểm soát, đưa vào quản lý đầu xe taxi, xe kinh doanh của các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình.

10. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phối hợp tốt với Cục Thuế trong công tác thu, nộp ngân sách nhà nước đối với các khoản thuế xây dựng cơ bản khi thẩm tra quyết toán và cấp phép đầu tư.

11. UBND các huyện, thành phố: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền và tổ chức thu thuế nợ đọng đối với các hộ gia đình, cá nhân nợ tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 16, Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; Chỉ đạo việc kiểm tra in ấn, cấp phát, sử dụng hóa đơn chứng từ trên địa bàn huyện, thành phố; các đối tượng nợ thuế cấp quyền khai thác khoáng sản.

Hàng quý Ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước tỉnh tổ chức họp nghe các ngành và các huyện, thành phố báo cáo kết quả thực hiện.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện. 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn