Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc xây dựng Kế hoạch thực hiện Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2017 (1178/VP-KGVX, ngày 20/4/2017).

Kính gửi:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

         

          Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 13/CV-NCT ngày 04/4/2017 của Ban Đại diện Hội người cao tuổi tỉnh về việc ban hành Kế hoạch Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2017, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

          Giao Thường trực Ban Công tác người cao tuổi tỉnh (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) chủ trì, phối hợp với Ban Đại diện Hội người cao tuổi tỉnh và các cơ quan liên quan tham mưu xây dựng Kế hoạch thực hiện Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2017 với chủ đề “Chung sức vì người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa”; dự thảo gửi UBND tỉnh trước ngày 10/5/2017.

 

          Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn