Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc tham dự “Lễ tri ân người có công với cách mạng vùng Tây Bắc” (1176/VP-KGVX, ngày 20/4/2017).

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

                  

Thực hiện Kế hoạch số 23-KH/BCĐTB ngày 14/4/2017 của Ban Chỉ đạo Tây Bắc về tổ chức “Lễ tri ân người có công với cách mạng vùng Tây Bắc”, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

       Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu thành lập Đoàn của tỉnh tham dự “Lễ tri ân người có công với cách mạng vùng Tây Bắc” và triển khai các nội dung theo đúng yêu cầu của Ban Chỉ đạo Tây Bắc tại Kế hoạch trên.

 

       (Kế hoạch số 23-KH/BCĐTB ngày 14/4/2017 của Ban Chỉ đạo Tây Bắc được sao gửi qua Văn phòng điện tử - eOffice).

          Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn